Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł seminaryjny1 [W3-PE-OWITP-S1-] semestr zimowy 2021/2022
seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Moduł seminaryjny1 [W3-PE-OWITP-S1-]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00
sala 220
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Michalski
Literatura:

Brzeziński J., Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo Scholar 2008;

Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa, PWN 2007

Denzin N. K, Lincoln Y., S. (red.), Metody badań jakościowych, T I i II, Warszawa PWN, 2009.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań Zysk i S-ka 2001.

Kruger, H.H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk GWP 2005.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków Impuls, 2007.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa PWN , 2007.

Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk GWP, 2010.

Palka S., Humanistyczne podejście w badaniach pedagogicznych i praktyce pedagogicznej, [w:] Kubinowski D., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków Impuls, 2006.

Pilch T., Bauman Z., Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2002.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wyd. Szkolne i Akademickie, Warszawa 2008. 1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa PWN, 2008.

Pilch T., T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001.

Gnitecki J., Metodologia badań pedagogicznych, Warszawa Wyd. Szkoła Główna Handlowa 2000.

Grobler A., Metodologia nauk, Kraków Wydawnictwo Znak, 2008.

Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk. Lublin Wydawnictwo KUL, 2005.

Jemielniak D. (red.). Metody badań jakościowych, Warszawa PWN, 2012.

Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Kraków Impuls, 2007.

Maszke A., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów, 2004.

Palka S. (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków Wyd. UJ, 1998.

Palka St., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk UJ, 2003.

Zakres tematów:

Precyzowanie pola zainteresowań badawczych, budowa bazy literaturowej, precyzowanie osadzenia metodologicznego oraz opracowanie planu badań; doskonalenie warsztatu poprawnego przedstawienia wypowiedzi naukowej; sformułowanie części teoretycznej pracy.

Metody dydaktyczne:

metody problemowe, analiza tekstu, dyskusja, praca w grupach, prezentacja, metody kształcenia na odległość

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają kolejne kroki postępowania badawczego oraz krótki prototyp pracy licencjackiej (około 5str).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)