Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia wychowania W3-PE-OG-S1-HW
semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia wychowania W3-PE-OG-S1-HW
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co druga środa (parzyste), 9:45 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wojciech Kruszelnicki
Literatura:

Bartnicka K., Szybiak i., Zarys historii wychowania, Warszawa 2001

Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, t. 1-2, 1965-1967

Kot S. Historia wychowania, t. 1-2, 1994

Litak S., Historia wychowania, Kraków 2004

Wołoszyn S., Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa 1996

Wroczyński R., Dzieje Oświaty polskiej, t. 1-2, Warszawa 1987

Zakres tematów:

Początki myśli o wychowaniu w Starożytnej Grecji i Rzymie, poglądy Sokratesa, myśl Platona i Arystotelesa

Wczesne chrześcijaństwo i myśl pedagogiczna w Średniowieczu: Tomasz z Akwinu, św. Augustyn

Powstanie pierwszych uniwersytetów, szkolnictwo na ziemiach polskich

Wychowanie w okresie Renesansu, humanizm w Europie i na ziemiach polskich, reformacja i kontrreformacja, system szkolnictwa jezuickiego

Jan Amos Komeński - system szkolny, dydaktyka i idea powszechnego kształcenia

Europa w okresie Oświecenia: J. J Rousseau, J. Lock

Szkolnictwo w okresie Oświecenia, Komisja Edukacji Narodowej, system szkolny pijarów

Modernizacja w XIX w., pedagogika J. F. Herbarta, reforma uniwersytecka w Niemczech, uniwersytet Berliński, poglądy Wilhelma von Humboldta

Oświata i szkolnictwo na ziemiach polskich w XIX w., główne kierunki pedagogiczne na przełomie XIX i XX w.

Rozwój polskiej myśli pedagogicznej w latach 1918-1939, pedagogika J. Korczaka

Metody dydaktyczne:

Studenci aktywnie uczestniczą w rozmowach, dyskusjach moderowanych przez wykładowcę

Dodatkowa platforma edukacyjna służąca gromadzeniu materiałów dydaktycznych - Moodle.

Studenci wykonują plakaty i sporządzają notatki, które zamieszczają na platformie Moodle.

Prezentacja plakatów i referowanie wybranych koncepcji, myśli pedagogicznych oraz istotnych problemów historii wychowania

Metody i kryteria oceniania:

Otrzymanie zaliczenia jest uzależnione od poziomu aktywności, merytorycznego przygotowania do zajęć, znajomości literatury przedmiotu.

Studenci są oceniani za wykonane zadania (plakat i notatka zamieszczona platformie Moodle)

Ocenie podlega poziom przygotowania i sprawność przedstawienia grupie wybranego tematu

Kryteria oceny:

ocena bdb - wysoki poziom aktywności w czasie zajęć, merytoryczne przygotowanie, znajomość literatury, bardzo dobrze wykonane plakaty i notatki, sprawne zreferowanie wybranej problematyki

ocena db - umiarkowany poziom aktywności, dobrze wykonany plakat i notatka

ocena dst - niski poziom aktywności, dobrze wykonany plakat i notatka

ocena ndst - brak zaangażowania w każdym z wymienionych obszarów aktywności

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.