Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań pedagogicznych [W3-PE-OG-S1-MBP] semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań pedagogicznych [W3-PE-OG-S1-MBP]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 15:30 - 17:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 19
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Łączyk
Literatura:

Creswell J.W.: Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, wyd. UJ, 2013.

Juszczyk S.: Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice, 2005.

Juszczyk S.: Badania jakościowe w naukach społecznych szkice metodologiczne. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013.

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2010.

Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2009.

Oppenheim A.N, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa, wyd. Żak

Podstawy metodologii badań w pedagogice, Red. S. Palka GWP, 2010

Palka S.: Pedagogika w stanie tworzenia. Kraków, 1999

Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela, Warszawa, 1995

Zakres tematów:

Fundamentalne aspekty badań naukowych- wprowadzenie w tematykę i omówienie przebiegu ćwiczeń.

Podstawowe elementy struktury badań pedagogicznych. Istota i przykłady problemów badawczych. Zasady projektowania badań oraz procedury występujące w procesie badania naukowego. Ćwiczenia w zakresie konstruowania problemów badawczych.

Główne metody i techniki badań w pedagogice. Odwołanie do zasad zbierania danych na podstawie zastosowanych technik i narzędzi.

Struktura procesu badawczego na przykładzie badań zawartych w opracowaniach naukowych z zakresu pedagogiki. Omówienie sposobów realizacji projektów naukowych, na podstawie analizy artykułów z czasopism naukowych.

Projektowanie badania naukowego- zasady opracowania prostych narzędzi diagnostycznych- próbne wersje kwestionariusza ankiety, scheduły obserwacji, kwestionariusza wywiadu.

Prezentacja wyników badań zgromadzonych przez studentów na podstawie minibadania naukowego- analiza i dyskusja

Zaliczenia

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem, metody aktywizujące, pogadanka, dyskusja, analiza materiałów, praca grupowa.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny projektu badań własnych: Oceniana będzie kompletność i jakość wykonania projektu badań własnych. Najwyżej, czyli na ocenę bdb, będzie oceniony projekt, który spełni następujące kryteria: właściwe i merytorycznie uzasadniono podjęcie się tematu badań; opisano dotychczasowy stan badań na temat; temat jest adekwatny do problematyki, problemy i cele/cel sformułowane są poprawnie; problemy stanowią pytanie, zawierają wskazanie sposobu badania, czy grupy badanej; są adekwatne do modelu badań i zaproponowanej metody/ techniki/ wyczerpują tematykę / dobrze określono przedmiot badań/ właściwie dobrano metody i techniki/słusznie zaproponowano hipotezy, zmienne, lub pominięto je ze względu na model badań. Student powinien podjąć się próby zebrania materiału empirycznego i dokonać jego analizy. Projekt na ocenę dobrą wymaga spełnienia wyżej wskazanych warunków, ale bez konieczności realizacji badań i opisu zebranego materiału empirycznego. Najniżej zostaną ocenione projekty, które nie będą obejmowały prezentacji wyników badań, a ponadto gdy będą zawierały uchybienia w zakresie poszczególnych etapów planowanego projektu badań. Niedostateczny jest projekt wymagający całkowitej zmiany ze względu na niespójność. Dodatkowe informacje na temat projektu Studenci uzyskają podczas zajęć wprowadzających (forma pisemna i ustna)

Uwagi:

Sylabus dotyczy również Studentów realizujących różnice programowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)