Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna W3-PE-OG-S1-PSpec
semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika specjalna W3-PE-OG-S1-PSpec
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi wtorek (parzyste), 13:45 - 15:15
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Lewko
Literatura:

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

Dykcik W. Red. Pedagogika specjalna. UAM Poznań 2007.

Krause A. Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Sękowska Z. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. APS, Warszawa 2001.

Smith D.D. Pedagogika specjalna, tom 1 i 2, Wydawnictwo PWN, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.

Czasopismo Szkoła Specjalna

Kwerenda źródłowa internetowa

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia pedagogiki specjalnej. Zmiany w nomenklaturze, tendencje i nurty w pedagogice specjalnej.

2. Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

3. Pedagogika osób z niepełnosprawnością wzroku (tyflopedagogika).

4. Pedagogika osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnością ruchową (lecznicza).

5. Pedagogika osób niedostosowanych lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym (resocjalizacja).

6. Sylwetka pedagoga specjalnego.

7. Repetytorium, ewaluacja.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, dyskusja, praca zespołowa, metoda projektu

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zaliczenie z oceną.

1 .W oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną, przygotowanie i prezentacja wybranej subdyscypliny w 3-4 osobowych zespołach wg podanego schematu (prezentacja oraz zapis w Wordzie)

Kryteria oceny w skali 2-5

-poprawność merytoryczna;

-stosowanie metod aktywizujących grupę;

- atrakcyjność i jasność przekazu;

-przeprowadzenie kwerendy źródłowej.

-inicjacja i kierowanie dyskusji tematycznej.

2. Aktywny udział w zajęciach (dyskusja tematyczna, wiadomości dodatkowe).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.