Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika społeczna W3-PE-OG-S1-PSpoł
semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika społeczna W3-PE-OG-S1-PSpoł
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi wtorek (parzyste), 8:00 - 9:30
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Bulska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Adamski F.: Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2002. Część I Roz. II

2. Kawula S. (red.): Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy, Toruń 2001.

3. Kosek-Nita B.: Wychowanie w rodzinie jako przedmiot zainteresowań pedagogiki społecznej, [W:] B.Kosek-Nita, D.Raś (red.): Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999.

4. Kromolicka B.: Pedagog społeczny w meandrach środowiska lokalnego, Szczecin 2008.

5. Kromolicka B.: Radziewicz-Winnicki A., Noszczyk-Bernasiewicz M. (red.), Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku, Katowice 2007.

6. Lalak D., Pilch T. (red.) : Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999.

7. Lepalczyk I., Pilch T.: Pedagogika społeczna, Warszawa 1995

8. Marynowicz- Hetka E. (red): Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, T.I, II. Warszawa 2007.

9. Marynowicz-Hetka E.: Pedagogika społeczna : pojmowanie aktywności w polu praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019

10. Nowak A., Wysocka E.: Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie.

Katowice 2001. (Rozdział 5.1).

11. Przecławska A., Theiss W.(red.) : Pedagogika społeczna . Pytania o XXI wiek ; Warszawa 1999.

12. Radziewicz – Winnicki A.: Pedagogika społeczna. Pedagogika wobec współczesności. Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

- Hrynkiewicz J., Rola organizacji obywatelskich w polityce społecznej. [W:] J. Hrynkiewicz (red.): Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie. ISP. Warszawa 2002.

- Kochanowska E., Funkcje szkoły w kształtowaniu tożsamości lokalnej podmiotów edukacji (w:) W: Człowiek w świecie kultury, języka , edukacji. Red. D. Pluta- Wojciechowska, W. Adamczyk, Bielsko- Biała 2006.

- Malinowski J. A. (red.), Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów – kandydatów na nauczycieli. Raport z badań, Toruń 2005.

- Malinowski J. A., Środowisko lokalne a uwarunkowania pracy szkoły, [w:] K. Denek, T. M. Zimny, Edukacja Jutra. VII tatrzańskie seminarium naukowe, Częstochowa 2001.

- Marzec Holka E. (red.), Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.

- Melosik Z., Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej, w: Media - Edukacja – Kultura. W stronę edukacji medialnej, W. Skrzydlewski, S. Dylak, (red.), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowkiego, Rzeszów 2012

- Melosik Z., Facebook i społeczne konstrukcje narcyzmu (o tożsamości zamkniętej w celi wizerunku), „Studia Edukacyjne”, nr 26, rok 2013, s. 99-117.

- Pilch T., Środowisko lokalne - struktura, funkcje, przemiany. [W:] T.Pilch, I.Lepalczyk (red.): Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa 1995.

- Roter A. Proces socjalizacji dzieci w warunkach ubóstwa społecznego. Katowice 2005.

- Rymsza M., Szanse i zagrożenia inicjatyw obywatelskich w świetle przygotowywanych prawnych regulacji działalności pożytku publicznego [W:] J. Hrynkiewicz (red.): Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie. ISP. Warszawa 2002.

- Winiarski M., Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym. [W:] T.Pilch, I.Lepalczyk (red): Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa 1995.

- Wysocka E.: Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno – funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009.

Zakres tematów:

1. Rozwój pedagogiki społecznej. Przedstawiciele. Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej (socjalizacja, wychowanie, siły ludzkie / siły społeczne, opieka społeczna, profilaktyka, kompensacja, otoczenie, środowisko życia, środowisko wychowawcze, wsparcie społeczne).

2. Rola rodziny w wychowaniu człowieka. Funkcje, style wychowania, postawy rodzicielskie. Kształt i przemiany polskich rodzin. Dysfunkcjonalność wychowawcza rodzin- przyczyny, przebieg, skutki.

3. Dzieci i młodzież jako przedmiot zainteresowań pedagogiki społecznej (zaniedbywanie dzieci jako forma przemocy, ubóstwo dzieci i młodzieży, eurosieroctwo, nowe formy tożsamości młodzieży). Grupy rówieśnicze i ich oddziaływanie wychowawcze.

4. Szkoła jako środowisko edukacyjno – wychowawczo -kulturowe. Kierunki przemian współczesnej szkoły. Przemoc rówieśnicza.

5. Wybrane dziedziny aktywności człowieka: kultura, czas wolny, rekreacja, aktywność społeczna i obywatelska, organizacje pozarządowe, wolontariat.

6. Zagrożenia lokalne i globalne oraz sytuacje ryzyka dla jednostek, grup, środowiska: bezrobocie, ubóstwo, marginalizacja, wykluczenie społeczne, deprywacja potrzeb, rozwarstwienie społeczne, niesprawiedliwość społeczna, starość, dezorganizacja rodziny itd. Naznaczenie społeczne. Ekskluzja i inkluzja.

7. Stereotypy i ich rola w płynnej rzeczywistości.

Metody dydaktyczne:

Aktywizujące formy pracy: metody problemowe (burza mózgów, dyskusja, kapelusze myślowe), metody ekspresji i impresji (symulacja, gry dydaktyczne), metody graficznego zapisu (metaplan, mapa mentalna, śnieżna kula)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny studenta jest średnia ocen cząstkowych uzyskanych na podstawie:

- pracy grupowej - przygotowanie i prezentacja wybranego zagadnienia z obszaru pedagogiki społecznej. Praca powinna spełniać następujące kryteria: adekwatność ujęcia wybranego tematu, wybór najistotniejszych treści, oryginalność i pomysłowość w jego zaprezentowaniu, właściwa organizacja czasu, zastosowanie metod aktywizujących grupę, estetyka zastosowanych materiałów, wykaz źródeł bibliograficznych uwzględniający również pozycje samodzielnie wyszukane przez studenta

- zaliczenia kolokwium

Dodatkowo przy wystawianiu oceny końcowej uwzględniana będzie: aktywność oraz obecność na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.