Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria wychowania [W3-PE-OG-S1-TW] semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoria wychowania [W3-PE-OG-S1-TW]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (parzyste), 8:00 - 9:30
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alicja Żywczok
Literatura:

Bilicki T.: Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II. Kraków 2000.

Carlgren F.: Wychowanie dla wolności. Pedagogika Rudolfa Steinera. Gdynia 1994.

Korczak J.: Wybór pism pedagogicznych. Tom I, II. Warszawa 1957,1958.

Krawczyk Z.: Rabindranath Tagore - poszukiwanie prawdy i piękna w teorii i praktyce wychowania. Warszawa 1990.

Lindenberg Ch.: Szkoła bez lęku. Warszawa 1993.

Łobocki M.: Altruizm a wychowanie. Lublin 2002.

Melosik Z.: Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków 2014.

Neill A.S.: Summerhill. Katowice 1991.

Żywczok A.: Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji. Katowice 2011.

Cichoń W.: Wartości – człowiek – wychowanie. Kraków 1996, Wyd. UJ.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.): Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa 2019.

Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2003.

Łobocki M.: Wychowanie moralne w zarysie. Kraków 2002.

Nalaskowski S.: O ideale wychowania i celach kształcenia. Toruń 1999.

Nowak M.: Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008.

Olbrycht K. (red.): Edukacja aksjologiczna. Odpowiedzialność pedagoga. Katowice 1995.

Opara, E. Starzyńska – Kościuszko (red.): Z zagadnień współczesnej aksjologii. Olsztyn 1996, Wyd. WSP.

Palka S. (red.): Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków 2004, Wyd. UJ.

Romanowska-Łakomy H. (red.): Człowiek i człowieczeństwo: strategia bycia i stawania się człowiekiem. Olsztyn 2002.

Sośnicki K.: Istota i cele wychowania. Warszawa 1964, PZWS.

Śliwerski B.: Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków 2009.

Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 1998.

Śliwerski B.: Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Warszawa 2011.

Tchorzewski A. (red.): Wychowanie w kontekście teoretycznym. Bydgoszcz 1993.

Tchorzewski A., Zwierzchowski P. (red.): Sens życia – sens wychowania. Dylematy człowieka przełomu wieków. Bydgoszcz 2001.

Witkowski L.: Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej. Kraków 2009.

Żywczok A. (red.), Znajomość, koleżeństwo, przyjaźń. Dynamizm ewoluowania więzi emocjonalnej. Warszawa 2014.

Zakres tematów:

1. Wychowanie, wychowawca, wychowanek w ujęciu Janusza Korczaka.

2. Znaczenie wychowania do wolności na przykładzie szkoły Rudolfa Steinera i Alexandra S. Neilla.

3. Dialog międzykulturowy w ujęciu Rabindranatha Tagore.

4. Miłość osoby ludzkiej. Karola Wojtyły koncepcja wychowania personalistycznego.

5. Afirmacja życia - wartość etyczna i ideał wychowania.

6. Pokój – ideał i cel współczesnej edukacji międzykulturowej.

7. Koleżeństwo i przyjaźń jako znaczące dla dzieci i młodzieży kategorie pedagogiczne.

Metody dydaktyczne:

Metody poszukujące, podająco - poszukujące, aktywizujące (m.in. symulacyjne, projektów).

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie jakość wykonania projektu (jego kompletność, skorzystanie z licznych źródeł wiedzy naukowej, struktura treści, rozległość analiz, sposób argumentacji, twórcza forma przekazu).

W trakcie zajęć semestralnych poszczególne zespoły będą prezentować rezultaty swej pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)