Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawne wychowania, opieki i pracy socjalnej [W3-PE-OP-S2-PPOWPS] semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy prawne wychowania, opieki i pracy socjalnej [W3-PE-OP-S2-PPOWPS]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:00
sala 207
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 31
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Iwona Samborska
Literatura:

Andrzejewski Marek (red.), Jadach Katarzyna, (2018). Prawna ochrona rodziny – skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych, Warszawa: Wydawnictwo C.H.BECK.

Balicki Adam, Pyter Magdalena, (2015). Prawo oświatowe, Warszawa: Wydawnictwo C.H.BECK.

Celuch Małgorzata, (2021). Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu, ośrodku, Warszawa: Wiedza i Praktyka.

Czarnocka Marzenna, (2020). Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu, Warszawa: Wiedza i Praktyka.

Nowacki J., Tobor Z., (2012). Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Tomaszewska Ewa, (2021). Fundusz alimentacyjny. Korzystanie ze świadczeń, Warszawa: Wolters Kluwer.

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Akty wykonawcze do ustaw

Zakres tematów:

1. Organizacja zajęć. Przedstawienie zakresu realizowanych treści oraz szczegółowe omówienie rygorów zaliczeniowych.

2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego.

3. Podstawy prawne pracy socjalnej; instytucje pomocy społecznej i świadczenia.

4. Działania socjalne wobec zjawisk i zachowań ryzykownych; instytucje wspierające rodzinę.

5. Podstawy prawne działalności opiekuńczo-wychowawczej.

6. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy.

7. Kolokwium obejmujące treści realizowane podczas ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, uczenie się we współpracy, analiza aktów prawnych, analiza treści, metoda problemowa, metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będą następujące aktywności:

- przygotowanie i prezentacja pracy zaliczeniowej dotyczącej określonego zagadnienia

- kolokwium/test z zakresu treści realizowanych podczas ćwiczeń

- aktywność na zajęciach

Uwagi:

Ćwiczenia realizowane są w formie kontaktowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)