Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - semestr 2 W3-PE-R-S2-SEM02
semestr letni 2021/2022
seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium - semestr 2 W3-PE-R-S2-SEM02
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
seminarium (S), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co drugi wtorek (parzyste), 13:45 - 15:15
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
co drugi wtorek (parzyste), 15:30 - 17:00
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Wysocka
Literatura:

S i l v e r m a n D.: Prowadzenie badań jakościowych. Tłum. J. O s t r o w s k a. Warszawa: PWN, 2008.

Ur b a n i a k - Z a j ą c D., P i e k a r s k i J.: Badania jakościowe — uwagi wprowadzające. W: Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały. Red. D. U r b a n i a k - Z a j ą c, J. P i e k a r s k i. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001.

Ku b i n o w s k i D.: Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia — metodyka — ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

K o n e c k i K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN, 2000.

B a b b i e E.: Badania społeczne w praktyce. Tłum. W. B e t k i e w i c z et al. Warszawa: PWN, 2004.

Zakres tematów:

- Resocjalizacja instytucjonalna (zakłady karne, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze) oraz resocjalizacja w środowisku otwartym (kuratela sądowa, street work, świetlice socjoterapeutyczne, partyworking, survival, itp.).

- Analiza procesu resocjalizacji (IPR, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w MOW i MOS, efektywność resocjalizacji).

- Czynniki ryzyka i chroniące w kryminogenezie. Etiologia (determinanty) oraz objawy (struktura, dynamika, rozmiary) przestępczości nieletnich oraz dorosłych.

- Medialny wizerunek przestępczości, procesu resocjalizacji oraz placówek resocjalizacyjnych.

- Uzależnienia – uwarunkowania, terapia, przeciwdziałanie.

- Socjologia młodzieży i pedagogika kultury. Style życia, subkultury. Ruch alterglobalistyczny. Kultura popularna jako forma edukacji nieformalnej.

- Transformacje życia rodzinnego i jej skutki.

Metody dydaktyczne:

dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Jakość przygotowania części teoretycznej i przygotowanej bibliografii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.