Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium 4/II W3-PE-RES2-S2-3
semestr letni 2021/2022
seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium 4/II W3-PE-RES2-S2-3
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
seminarium (S), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maciej Bernasiewicz
Literatura:

S i l v e r m a n D.: Prowadzenie badań jakościowych. Tłum. J. O s t r o w s k a. Warszawa: PWN, 2008.

Ur b a n i a k - Z a j ą c D., P i e k a r s k i J.: Badania jakościowe — uwagi wprowadzające. W: Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały. Red. D. U r b a n i a k - Z a j ą c, J. P i e k a r s k i. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001.

Ku b i n o w s k i D.: Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia — metodyka — ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

K o n e c k i K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN, 2000.

B a b b i e E.: Badania społeczne w praktyce. Tłum. W. B e t k i e w i c z et al. Warszawa: PWN, 2004.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985.

M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2004.

T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2001.

Zakres tematów:

- Resocjalizacja instytucjonalna (zakłady karne, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze) oraz resocjalizacja w środowisku otwartym (kuratela sądowa, street work, świetlice socjoterapeutyczne, partyworking, survival, itp.).

- Analiza procesu resocjalizacji (IPR, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w MOW i MOS, efektywność resocjalizacji).

- Czynniki ryzyka i chroniące w kryminogenezie. Etiologia (determinanty) oraz objawy (struktura, dynamika, rozmiary) przestępczości nieletnich oraz dorosłych.

- Medialny wizerunek przestępczości, procesu resocjalizacji oraz placówek resocjalizacyjnych.

- Uzależnienia – uwarunkowania, terapia, przeciwdziałanie.

- Socjologia młodzieży i pedagogika kultury. Style życia, subkultury. Ruch alterglobalistyczny. Kultura popularna jako forma edukacji nieformalnej.

- Transformacje życia rodzinnego i jej skutki.

Metody dydaktyczne:

dyskusja realizowana z grupą seminaryjną; konsultacje indywidualne i grupowe.

Metody i kryteria oceniania:

Student oddaje promotorowi gotową pracę dyplomową. Ocena wynika z oszacowania wartości czterech jej części: 1. Rozdziału teoretycznego (jakość merytoryczna), 2. Rozdziału metodologicznego (poprawność), 3. Rozdziału empirycznego (poprawność organizacji badań, właściwe wnioskowanie oraz formułowanie autorskich interpretacji pozyskanych danych), 4. Formalny kształt pracy (przypisy, dyskurs naukowy, poprawność spisu treści, bibliografii, aneksu).

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.