Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - semestr 2 W3-PE-REW-S2-SEM02
semestr letni 2021/2022
seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium - semestr 2 W3-PE-REW-S2-SEM02
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
seminarium (S), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Edyta Widawska
Strona domowa grupy: https://el.us.edu.pl/wns/course/view.php?id=1707
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Crewswell J., Projektowanie badań naukowych, Warszawa 2013.

Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2005

Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2013

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2000.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2006.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań empirycznych. Kraków 2003.

Maszke W.A., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. Rzeszów 2004.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2003.

Brzeziński J. (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, Warszawa 2004.

Crewswell J., Projektowanie badań naukowych, Warszawa 2013.

Denzin N. K. , Lincoln Y.S. (red.), Metody badań jakościowych, tom 1 i 2. Warszawa 2009.

Dutkiewicz W., Podstawy metodologii do badań do prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki. Kielce 2001.

Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 1997.

Kvale S., Interview. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Białystok 2004.

Łaniec J.D., Elementy statystyki dla pedagogów, Olsztyn 1999.

Moustakas C., Fenomenologiczne metody badań, Białystok 2001.

Oppenheim A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań 2004.

Palka S., Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2005.

Rubacha K. (red.), Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki, Kraków 2008.

Rzeźnicka-Krups J., Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne. Kraków 2011.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2010.

Urbaniak-Zając D., Piekarski J.(red.), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Łódź 2001.

Metody dydaktyczne:

analiza treści, dyskusja, metody zdalnego kształcenia, konsultacje indywidualne

Metody i kryteria oceniania:

Moduł seminaryjny zakończony jest zaliczeniem z oceną uzyskiwanym na podstawie przedstawionej promotorowi części teoretycznej pracy dyplomowej oraz metodologicznej prezentującej także szkic projektu badań oraz narzędzi badań.

Uwagi:

Link do zajęć realizowanych on-line - platforma Teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ah5ccpbsjlUyHOBx_A8hMyORkWnNjP4cjtjw8AUSRBuY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=08a3b7fa-599a-482d-944f-525f80b21c4b&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.