Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Animacja społeczno-kulturalna osób z niepełnosprawnością W3-PE-REW-S2-ASKON
semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Animacja społeczno-kulturalna osób z niepełnosprawnością W3-PE-REW-S2-ASKON
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co drugi wtorek (parzyste), 13:45 - 15:15
sala 202
Grażyńskiego jaki jest adres?
co drugi wtorek (parzyste), 19:00 - 20:30
sala 8
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Edyta Nieduziak
Literatura:

"Kultura współczesna" nr 4(62), 2009

Aktywność twórcza niepełnosprawnych jako ich droga do dorosłości [w:] red. D. Wolska, Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości, Wyd. Naukowe UP, Kraków 2014

Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, red. D. Kubinowski, U. Lewartowicz, Wyd. Makmedia, Lublin 2013.

Bauman, Z.: Życie na przemiał, Wyd. Literackie, Kraków 2004.

Brzozowska, B.: Kultura jako przestrzeń śmietniska (w:) Aksjotyczne przestrzenie kultury, (red.) R. Tańczuk, D. Wolska, Wyd. UWr, Wrocław 2005.

Clair, J.: Kryzys muzeów, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.

Działania twórcze sposobem obecności osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej [w:] Model wsparcia życia osób niepełnosprawnych intelektualnie, chorujących psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi w otwartym środowisku, Fundacja La Zebra, Krzcin 2015.

Kargul, J.: Upowszechnianie, animacja, komputeryzacja kultury, PWN, Warszawa 2012.

Kopczyńska, M.: Czy "stare dylematy" w "nowych czasach"? Rzecz o animacji społeczno-kulturalnej w dobie globalizacji (w:) Dylematy animacji kulturalnej, (red.) J. Gajda, W. Żardecki, UMCS, Lublin 2001.

Kozdroń A., Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury. Warszawa 2014.

Lokalnie: animacja kultury/comunity arts, red. G. Godlewski http://ikp.uw.edu.pl/lokalnie-animacja-kultury-community-arts/

Od Natury do… Kultury. Sztuka i edukacja drogą rozwoju osób niepełnosprawnych, (red.) Edyta Nieduziak, Sandomierz 2009.

Twórczość i terapia, (red.) Edyta Nieduziak, Sandomierz 2003.

Twórczość jako forma dialogu ze światem, (red.) Edyta Nieduziak Sandomierz 2010.

Cichosz M., Lewicka M., Molesztak, Animacja społecznokulturalna. Współczesne wyzwania. Impuls, Kraków 2018.

Zakres tematów:

1. Pojęcie animacji społeczno-kulturalnej i jej geneza.

2. Koncepcje animacji kultury: od kontestacji do strategii społecznej.

3. Edukacja kulturalna czy animacja społeczno-kulturalna?

4. Animator kultury czy pracownik kultury? Ich role i funkcje w działaniach społecznych.

5. Antropologiczno-kulturoznawcze rozumienie animacji społeczno-kulturalnej.

6. Animacja społeczno-kulturalna w dobie globalizacji.

7. Wzory partycypacji osób z niepełnosprawnością w kulturze.

8. Przykłady działań animacyjnych w środowiskach lokalnych skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.

9. Kultura Dostępna - jako przykład programu MKiDN wspierającego zadania służące ułatwianiu dostępu do kultury i sprzyjające integracji społecznej oraz niwelowaniu barier.

10. Praca nad opracowaniem projektu działań animacyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Metody dydaktyczne:

podające (wykład), grupowe: aktywizujące (mapy myśli, analiza swot, dyskusje), warsztatowe (opracowywanie projektów), indywidualne: lektura tekstów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią ocen (w skali 2-5) uzyskanych z poszczególnych części projektu oraz oceny pracy zespołowej.

Projekt powinien uwzględniać:

1) Wstęp do projektu uwzględniający wiedzę z zakresu animacji społeczno-kulturalnej (efekt K_W02)

2) opis projektu uwzględniający oryginalność i innowacyjność propozycji poparte gruntowną argumentacją (efekty: K_U06)

3) opis zastosowanych nowatorskich form pracy (efekt K_U11)

4) odwołanie do dziedzictwa kulturowego (efekt K_K08)

Ponadto do średniej ocen liczona jest

5) ocena studentów ich zaangażowania w przygotowanie projektu

(efekt K_K02)

Uwagi:

Część zajęć może być realizowana w instytucjach kultury, poza budynkiem Instytutu Pedagogiki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.