Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki osób ze spektrum autyzmu W3-PC-MJS-PPOzSA
semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy pedagogiki osób ze spektrum autyzmu W3-PC-MJS-PPOzSA
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi wtorek (parzyste), 17:15 - 18:45
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 47
Limit miejsc: 51
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anida Szafrańska
Literatura:

Literatura

1. Attwood T. (2013) Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik, Gdańsk.

2. Donvan J., Zucker C. (2017) Według innego klucza. Kraków

3. Frith U. (2008) Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk.

4. Gałecki P., Święcicki Ł. (red. nauk. wyd. pol.) (2015) Kryteria diagnostyczne z DSM 5: Desk Reference. Wrocław.

5. Goldstein S., Naglieri J. A., Ozonoff S. (red.) (2017) Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. Kraków.

6. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i problemów Zdrowotnych. Rewizja 10, WHO 2008.

7. Osóbka K. (2014) Z dziejów autyzmu – historia przemian. „Ogrody nauk i sztuk” 2014 nr 4.

8. Pietras T., Witusik A., Gałecki P. (2010) Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia, Wrocław

9. Pisula E. (2012) Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot.

10. Pisula E. (2015) Rodzice dzieci z autyzmem, Warszawa.

11. Płatos M. (2018) Autyzm odcieleśniony. Historia społecznego konstruowania autyzmu jako choroby, zaburzenia i niepełnosprawności. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 10(1|)

12. Płatos M. (red.) (2016) Ogólnopolski spis autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Warszawa.

13. Randal P., Parker J. (2001) Autyzm. Jak pomóc rodzinie. Gdańsk.

14. Rybakowski F. Współczesne rozumienie autyzmu – epidemiologia, obraz kliniczny i badania genetyczne. „Wiadomości psychiatryczne” 15(4).

15. Rybakowski F., Białek A., Chojnicka I., i in., Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie, „Psychiatria Polska” 2014,48(4).

16. Sheffer E. (2018) Dzieci Aspergera. Medycyna na usługach III Rzeszy. Poznań.

17. Prokopiak A. (2020) Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia. Lublin.

Zakres tematów:

1. Historyczne uwarunkowania powstania i rozwoju pedagogiki osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

- etapy rozwoju pedagogiki osób ze spektrum autyzmu

- główni przedstawiciele badań nad autyzmem i ich osiągnięcia

- od opisu pierwszych przypadków do współczesnych kategorii diagnostycznych

2. Podmiot i przedmiot badań pedagogiki osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

- podstawowe pojęcia: autyzm, autyzm dziecięcy, zaburzenie autystyczne, całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia ze spektrum autyzmu

- współczesne rozumienie zaburzeń ze spektrum autyzmu

3. Epidemiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzenia współwystępujące, symptomy zaburzeń

4. Aktualny stan edukacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – od segregacji do inkluzji

- kształcenie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i pomoc psychologiczno – pedagogiczna

- przykłady „dobrych praktyk”

5. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

- formy i metody rehabilitacji

- metody oparte na dowodach, metody obiecujące

- efektywność wybranych metod terapeutycznych w świetle badań

6. Osoby dorosłe ze spektrum autyzmu

- podstawowe zagadnienia funkcjonowania osób dorosłych ze spektrum autyzmu

- możliwości realizacji zadań dorosłości

7. Problemy rodzin osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

- pomoc i wsparcie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin

- instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy pomocy i wsparcia społecznego

Metody dydaktyczne:

Wykład w kontakcie bezpośrednim:

Metody podające: wykład konwersatoryjny, wykład monograficzny.

Metody eksponujące: prezentacja multimedialna, film.

Kształcenie zdalne z wykorzystaniem narzędzi MS Teams (Office 365), Moodle

Metody podające: wykład konwersatoryjny, wykład monograficzny).

Metody eksponujące: prezentacja multimedialna, film.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium obejmujące zagadnienia omawiane na wykładzie i uzupełnione o wiedzę zdobytą podczas studiowania zalecanej literatury.

Ocenę z modułu ustala się na podstawie średniej ocen z wykładów i ćwiczeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.