Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa I W2-S2BT19-2BT-03A
semestr zimowy 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 25

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia dyplomowa I W2-S2BT19-2BT-03A
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 25 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:30 - 20:30
sala sale KG
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Janiak
Literatura:

Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu realizowanego tematu oraz dotyczące metod badawczych niezbędnych w jego realizacji.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie z zasadami BHP w pracy laboratoryjnej oraz założeniami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

2. Zapoznanie z naukowymi bazami danych oraz poszukiwanie literatury dotyczącej realizowanej pracy magisterskiej.

3. Tworzenie bazy artykułów naukowych związanych z tematem pracy magisterskiej.

4. Opracowanie celu i hipotez roboczych pracy dyplomowej.

5. Zapoznanie z technikami i metodami badawczymi z zakresu genetyki, genomiki i biotechnologii roślin wykorzystywanymi do realizacji tematu pracy dyplomowej.

6. Zdefiniowanie zadań badawczych i przygotowanie harmonogramu badań.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne pod nadzorem prowadzącego, mające na celu zapoznanie studentów z technikami stosowanymi w biologii molekularnej i biotechnologii. Indywidualne wykonywanie doświadczeń pod nadzorem opiekuna. Poznanie zasad planowania i prowadzenia doświadczeń z zakresu genetyki, biologii molekularnej i biotechnologii roślin. Omawianie metod stosowanych do analizy funkcjonalnej genów roślin. Systematyczne śledzenie przez studenta piśmiennictwa związanego tematycznie z realizowaną pracą magisterską.

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, samodzielnie śledzi bieżące piśmiennictwo z zakresu pracy dyplomowej, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, bezbłędnie wykonuje obliczenia, sporządza rzetelną dokumentację pracy laboratoryjnej, prawidłowo interpretuje wyniki, aktywnie uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, w większości samodzielnie śledzi bieżące piśmiennictwo z zakresu pracy dyplomowej, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, wykonuje z pomocą obliczenia, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dostateczny: student potrzebuje ciągłego wsparcia i wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, ma problemy z obliczeniami i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych zadań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków.

W czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia przygotowanie teoretyczne studenta do zajęć, jego aktywność i umiejętności praktyczne w laboratorium, przestrzeganie harmonogramu pracy, rzetelność wykonanych pomiarów, umiejętność wstępnego analizowania otrzymanych wyników i kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ocenie podlega również umiejętność i kultura pracy w zespole, bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o bazę materiałowo-sprzętową.

Uwagi:

dr Agnieszka Janiak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.