Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie I [W2-S1BI19-1BL-11] semestr zimowy 2021/2022
seminarium, grupa nr 11

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie I [W2-S1BI19-1BL-11]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala sale KFR
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Renata Kurtyka
Literatura:

Oryginalne artykuły naukowe, prace przeglądowe i popularnonaukowe dotyczące omawianych zagadnień oraz podręczniki akademickie z zakresu fizjologii roślin w języku polskim oraz angielskim. Piśmiennictwo dobrane przez studenta (pod nadzorem prowadzącego) oraz wskazane przez prowadzącego zajęcia.

Zakres tematów:

Pogłębienie zdobytej na zajęciach z fizjologii roślin wiedzy dotyczącej struktury i funkcjonowania aparatu fotosyntetycznego roślin oraz bakterii fotosyntetyzujących.

Metody dydaktyczne:

Referat naukowy w formie prezentacji Power Point wygłoszony przez studenta na podstawie samodzielnie dobranej i zatwierdzonej przez prowadzącego literatury przedmiotu.

Praca własna studenta, przygotowanie do dyskusji świadczące o znajomości najnowszej literatury przedmiotu oraz baz danych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową modułu składa się:

- poprawność merytoryczna prezentacji oraz sposób prezentacji (0,7);

- ocena aktywności studenta na zajęciach (0,3).

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.

Ocena wartości merytorycznej i sposobu prezentacji:

bdb – student samodzielnie wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, zagadnienia przedstawia wyczerpująco, brak błędów merytorycznych, logiczny układ prezentacji, poprawnie odpowiada na zadane pytania związane z tematem prezentacji;

db - student samodzielnie wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, zagadnienia przedstawia poprawnie, nieliczne błędy merytoryczne, logiczny układ prezentacji, odpowiada na większość pytań związanych z tematem prezentacji;

dst – student czytając napisany tekst wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz podejmuje próby dyskusji na temat treści przedstawionych w prezentacji;

ndst - student nie potrafi wygłosić referatu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej ani podjąć dyskusji na temat treści związanych z tematem wystąpienia.

Ocena aktywności studenta na zajęciach:

Na każdych zajęciach osoba prowadząca będzie oceniała aktywność studenta. Na ocenę opiekuna składają się następujące kryteria:

- ocena pierwszej i ostatecznej wersji prezentacji dostarczonej przez studenta,

- stosowanie się studenta do zaleceń opiekuna,

- terminowość wywiązywania się z powierzonych zadań,

- dobór źródeł wykorzystanych do przygotowania prezentacji.

Uwagi:

dr Krzysztof Sitko

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)