Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie I [W2-S1BI19-1BL-11] semestr zimowy 2021/2022
seminarium, grupa nr 23

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie I [W2-S1BI19-1BL-11]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 23 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala sale KHEZ
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Weronika Rupik
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2019.

2. Alberts B i inni. Podstawy biologii komórki. PWN Warszawa 2005. Część 1.

Literatura uzupełniająca:

Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz. Cytobiochemia. PWN, Warszawa 1998.

2. Kawiak J., Osuchowska Z., Przełęcka A. (red) Ultrastruktura i funkcja komórki. Tom 2. PWN Warszawa 1982.

3. Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. (red.) Biologia komórki roślinnej, t. 1. Struktura. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

4. Charlotte J. Awers. Molecular Cell Biology. The Benjamin/Cummings Publishing Company INC. 1986.

Zakres tematów:

Pogłębione w stosunku do wiedzy podręcznikowej wiadomości dotyczące budowy i funkcji komórki zwierzęcej oraz udziału poszczególnych organelli komórkowych w kluczowych procesach (transport, sekrecja, podziały komórkowe, programowana śmierć itp.);

Prezentacja baz danych i zasad korzystania;

Zasad pisania prac licencjackich;

Wstępna prezentacja założeń pracy licencjackiej

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian umiejętności autoprezentacji – przygotowanie referatu lub posteru naukowego na wybrany temat.

Student w ramach pracy własnej przygotowuje 30 - 45 minutową prezentację

multimedialną związaną z tematyką zajęć i prezentują ją na zajęciach Następnie odbywa się dyskusja nad wartością merytoryczną i dydaktyczną prezentacji.

bdb – student samodzielnie wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskutuje zagadnienia związane z tematyką

przedmiotu, wyraża wątpliwości, definiuje problemy i szuka rozwiązań;

db - student samodzielnie wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz dyskutuje zagadnienia związane z

tematyką przedmiotu;

dst – student czytając napisany tekst wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz podejmuje próby dyskusji na

zagadnienia związane z tematyką przedmiotu;

ndst - student nie potrafi wygłosić referatu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej ani podjąć dyskusji na zagadnienia związane z

tematyką przedmiotu.

Ocena ciągła

Na każdych zajęciach osoba prowadząca będzie oceniała aktywność studenta n

bdb – student aktywnie dyskutuje na temat treści przedstawionych na seminarium; samodzielnie formułuje opinie oraz wnioski

wynikające ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści.

db - student dyskutuje na temat treści przedstawionych na seminarium; samodzielnie formułuje opinie oraz wnioski wynikające ze

znanych i zasłyszanych na seminarium treści

dst - student wykazuje problemy w dyskutowaniu treści przedstawionych na seminarium, z trudem samodzielnie formułuje opinie oraz

wnioski wynikające ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści;

ndst - student nie dyskutuje w ogóle na temat treści przedstawionych na seminarium, z trudem formułuje opinie oraz wnioski wynikające

ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści.

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z ocen 2 aktywności studenta:

- Sprawdzianu umiejętności autoprezentacji – przygotowanie referatu lub posteru naukowego na wybrany temat (0,7);

- oceny ciągłej (0,3).

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności

Uwagi:

dr hab. Izabela Poprawa, prof. UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)