Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie I [W2-S1BI19-1BL-11] semestr zimowy 2021/2022
seminarium, grupa nr 9

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie I [W2-S1BI19-1BL-11]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala sale KFZE
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grażyna Wilczek
Literatura:

-Oryginalne artykuły naukowe oraz prace przeglądowe dotyczące omawianych tematów, w tym anglojęzyczne

Zakres tematów:

-Określenie zasad pracy i wymogów obowiązujących na Seminarium.

-Przedstawienie technik efektywnej prezentacji

-Prezentacje seminarzystów obejmujące tematy dotyczące Fizjologii i jej powiązań z biotechnologią, patofizjologią, medycyną i ekologią, wybrane przez studenta z listy propozycji.

Metody dydaktyczne:

-Prezentacja multimedialna i dyskusja nad przedstawionym tematem

-Praca własna studenta.

Każdy ze studentów przygotowuje obszerną prezentację przeglądową (30 min) na podstawie samodzielnie zgromadzonego piśmiennictwa, dotyczącą tematu wybranego z listy propozycji, która obejmuje zagadnienia szeroko rozumianego styku biologii z biotechnologią, farmakologią i medycyną.

Dla przygotowania konieczne jest zapoznanie się z literaturą dotyczącą zleconego tematu, w tym oryginalnych artykułów naukowych (przynajmniej 1 w języku angielskim), prac przeglądowych oraz podręczników.

Konsultacje: dyskusje, wyjaśnienia w trakcie godzin określonych przez prowadzącego;

Konsultacje:

- weryfikacja materiałów źródłowych zgromadzonych przez studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę za prezentację (waga 0,8), w tym prezentację przeglądową na temat wybrany przez studenta z listy propozycji, ocenioną co do treści, formy prezentacji i jakości merytorycznej konspektu;

2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji (waga 0,2);

3. warunkiem wystawienia oceny jest udokumentowany udział studenta w poza-zespołowym (zewnętrznym) zebraniu naukowym (także prowadzonym on-line), związanym tematycznie z szeroko pojętą problematyką fizjologiczną.

Ocenie podlega poprawność merytoryczna prezentacji oraz sposób jej przedstawienia, a także towarzyszący prezentacji konspekt.

Ocena bdb – zagadnienie zostało w pełni i w sposób wyczerpujący przedstawione, brak błędów merytorycznych w prezentacji, prezentacja w logicznych i zrozumiałym układzie, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu w zakresie wybiegającym poza samą prezentację i o bardzo dobrej znajomości prezentowanych pozycji literatury. Konspekt bezbłędny i rozesłany w terminie.

Ocena db – zagadnienie zostało omówione w znacznej części, bardzo nieliczne błędy merytoryczne w prezentacji, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i prezentowanych pozycji literatury. Konspekt poprawny i rozesłany w terminie.

Ocena dst – zagadnienie zostało omówione pobieżnie, luki treściowe nie przekraczają jednak połowy wymaganego tematem zakresu prezentacji, dość liczne błędy merytoryczne w prezentacji, ale student potrafi skorygować je w trakcie dyskusji, czas prezentacji nieznacznie odbiega od wymagań, ilustracje w większości poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i prezentowanych pozycji literatury poniżej przeciętnej. W konspekcie występują błędy, ale został rozesłany w terminie.

Ocena ndst – zagadnienie zostało przedstawione skrajnie pobieżnie (luki treściowe przekraczają 50% wymagań), liczne błędy merytoryczne w prezentacji, których student nie potrafi skorygować w trakcie dyskusji, czas prezentacji odbiega znacznie od wymagań, ilustracje nieczytelne lub źle dobrane, student nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań zadawanych po prezentacji. Konspekt z licznymi błędami i/lub nierozesłany w terminie.

Uwagi:

dr hab.Grażyna Wilczek, prof.UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)