Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka I [W2-S1BT19-1BT-09] semestr zimowy 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 20

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia licencjacka I [W2-S1BT19-1BT-09]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 20 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:45 - 17:00
sala sale KB
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Sosinka
Literatura:

Oryginalne i przeglądowe prace naukowe, polsko i anglojęzyczne, publikowane w renomowanych czasopismach naukowych, wyszukiwane samodzielnie przez studenta. Bazy danych oraz specjalistyczne portale naukowe dobierane zgodnie ze specyfiką danej pracy licencjackiej. Wskazane przez promotora podręczniki akademickie i artykuły związane z tematyką realizowanej pracy.

Zakres tematów:

Samodzielna praca studenta z tekstami źródłowymi i komputerowymi bazami danych. Konsultacje, omówienia i dyskusje z promotorem w trybie stacjonarnym lub online - za pośrednictwem maila i platformy Microsoft Teams.

Metody dydaktyczne:

Zapoznanie z metodyką pisania tekstów naukowych. Prowadzenie działań związanych z realizacją pracy licencjackiej: pozyskiwanie literatury, analiza tekstów naukowych, poznawanie specjalistycznej terminologii i wykorzystanie zdobytych informacji w pracy własnej. Przygotowanie zestawienia literatury związanej z tematem realizowanej pracy. Dyskusja i omawianie właściwego doboru zaprezentowanych specjalistycznych czasopism i książek naukowych. Opracowanie szczegółowego planu pracy licencjackiej utworzonego na podstawie analizy zgromadzonej literatury, zawierającego ogólny zakres treści w poszczególnych częściach pracy. Dyskusja i omawianie zawartości merytorycznej planu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega wykonywanie przez studenta kwerendy bibliograficznej wraz z dyskusją z promotorem oraz przedstawiony plan pracy licencjackiej. Ocena z przedmiotu będzie średnią ważoną:

0,6 – ocena ciągła prowadzenia kwerendy literatury oraz jakość dyskusji z promotorem dotyczącą tematyki pracy,

0,4 – ocena dostarczonego w wyznaczonym terminie planu pracy licencjackiej:

bdb – student precyzyjnie, samodzielnie i systematycznie wykonuje kwerendę piśmiennictwa związaną z tematyką zaproponowanej pracy licencjackiej oraz prowadzi dyskusję z promotorem potwierdzającą gruntowną analizę prezentowanej bibliografii,

db+ – student precyzyjnie, samodzielnie i systematycznie wykonuje kwerendę piśmiennictwa, wykazuje niewielkie trudności podczas prowadzonej dyskusji z promotorem,

db – student wykonuje systematycznie kwerendę piśmiennictwa, wykazuje niewielkie trudności podczas analizy zgromadzonej bibliografii i dyskusji z promotorem,

dst + – student wykonuje kwerendę piśmiennictwa, wykazuje trudności podczas analizy zgromadzonej bibliografii i dyskusji z promotorem,

dst – student dokonuje kwerendy piśmiennictwa z dużą pomocą promotora pracy lub dyskusja z promotorem dotycząca tematyki pracy licencjackiej wykazuje liczne braki i niespójności w zrozumieniu i analizie prac naukowych,

ndst – student, pomimo pomocy promotora nie potrafi wykonać kwerendy piśmiennictwa, brak dyskusji z promotorem;

bdb – student przedstawia logiczny i spójny plan pracy licencjackiej, do którego promotor nie ma zastrzeżeń,

db+ – student przedstawia logiczny i spójny plan pracy licencjackiej, który wymaga znikomych korekt promotora,

db – student przedstawia spójny plan pracy licencjackiej, który wymaga niewielkich korekt promotora,

dst + – student po zastosowaniu się do uwag promotora przedstawia spójny i logiczny plan pracy licencjackiej.

dst – student przedstawia spójny plan pracy, dopiero po zastosowaniu się do ciągłych i licznych poprawek promotora.

ndst – student, pomimo pomocy promotora, nie przedstawia w terminie planu pracy licencjackiej.

Uwagi:

dr Agnieszka Sosinka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)