Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka I W2-S1BT19-1BT-09
semestr zimowy 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 20

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia licencjacka I W2-S1BT19-1BT-09
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (w trakcie)
Laboratorium (L), grupa nr 20 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:45 - 17:00
sala sale KB
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-12-09 13:45 : 17:00 sala sale KB
Jagiellońska
2021-12-16 13:45 : 17:00 sala sale KB
Jagiellońska
2022-01-13 13:45 : 17:00 sala sale KB
Jagiellońska
2022-01-20 13:45 : 17:00 sala sale KB
Jagiellońska
2022-01-27 13:45 : 17:00 sala sale KB
Jagiellońska
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Sosinka
Literatura:

Oryginalne i przeglądowe prace naukowe, polsko i anglojęzyczne, publikowane w renomowanych czasopismach naukowych, wyszukiwane samodzielnie przez studenta. Bazy danych oraz specjalistyczne portale naukowe dobierane zgodnie ze specyfiką danej pracy licencjackiej. Wskazane przez promotora podręczniki akademickie i artykuły związane z tematyką realizowanej pracy.

Zakres tematów:

Samodzielna praca studenta z tekstami źródłowymi i komputerowymi bazami danych. Konsultacje, omówienia i dyskusje z promotorem w trybie stacjonarnym lub online - za pośrednictwem maila i platformy Microsoft Teams.

Metody dydaktyczne:

Zapoznanie z metodyką pisania tekstów naukowych. Prowadzenie działań związanych z realizacją pracy licencjackiej: pozyskiwanie literatury, analiza tekstów naukowych, poznawanie specjalistycznej terminologii i wykorzystanie zdobytych informacji w pracy własnej. Przygotowanie zestawienia literatury związanej z tematem realizowanej pracy. Dyskusja i omawianie właściwego doboru zaprezentowanych specjalistycznych czasopism i książek naukowych. Opracowanie szczegółowego planu pracy licencjackiej utworzonego na podstawie analizy zgromadzonej literatury, zawierającego ogólny zakres treści w poszczególnych częściach pracy. Dyskusja i omawianie zawartości merytorycznej planu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega wykonywanie przez studenta kwerendy bibliograficznej wraz z dyskusją z promotorem oraz przedstawiony plan pracy licencjackiej. Ocena z przedmiotu będzie średnią ważoną:

0,6 – ocena ciągła prowadzenia kwerendy literatury oraz jakość dyskusji z promotorem dotyczącą tematyki pracy,

0,4 – ocena dostarczonego w wyznaczonym terminie planu pracy licencjackiej:

bdb – student precyzyjnie, samodzielnie i systematycznie wykonuje kwerendę piśmiennictwa związaną z tematyką zaproponowanej pracy licencjackiej oraz prowadzi dyskusję z promotorem potwierdzającą gruntowną analizę prezentowanej bibliografii,

db+ – student precyzyjnie, samodzielnie i systematycznie wykonuje kwerendę piśmiennictwa, wykazuje niewielkie trudności podczas prowadzonej dyskusji z promotorem,

db – student wykonuje systematycznie kwerendę piśmiennictwa, wykazuje niewielkie trudności podczas analizy zgromadzonej bibliografii i dyskusji z promotorem,

dst + – student wykonuje kwerendę piśmiennictwa, wykazuje trudności podczas analizy zgromadzonej bibliografii i dyskusji z promotorem,

dst – student dokonuje kwerendy piśmiennictwa z dużą pomocą promotora pracy lub dyskusja z promotorem dotycząca tematyki pracy licencjackiej wykazuje liczne braki i niespójności w zrozumieniu i analizie prac naukowych,

ndst – student, pomimo pomocy promotora nie potrafi wykonać kwerendy piśmiennictwa, brak dyskusji z promotorem;

bdb – student przedstawia logiczny i spójny plan pracy licencjackiej, do którego promotor nie ma zastrzeżeń,

db+ – student przedstawia logiczny i spójny plan pracy licencjackiej, który wymaga znikomych korekt promotora,

db – student przedstawia spójny plan pracy licencjackiej, który wymaga niewielkich korekt promotora,

dst + – student po zastosowaniu się do uwag promotora przedstawia spójny i logiczny plan pracy licencjackiej.

dst – student przedstawia spójny plan pracy, dopiero po zastosowaniu się do ciągłych i licznych poprawek promotora.

ndst – student, pomimo pomocy promotora, nie przedstawia w terminie planu pracy licencjackiej.

Uwagi:

dr Agnieszka Sosinka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.