Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa III [W2-S2BI19-2BL-05A] semestr zimowy 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 13

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia dyplomowa III [W2-S2BI19-2BL-05A]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 13 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 17:00
sala sale KHEZ
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aleksandra Miernik, Izabela Poprawa
Literatura:

Literatura związana ze specyfiką danej pracy magisterskiej - dobierana jest indywidualnie przez promotora.

Zakres tematów:

Realizowany tematy badawcze wiążą się ze specjalnościami badawczymi pracowników Zespołu Histologii i Embriologii Zwierząt, czyli z dwoma zakresami tematów:

- rozwój i struktura gonad oraz jelita zwierząt bezkręgowych;

- wpływ wybranych stresorów środowiskowych na organizmy zwierzęce.

Metody dydaktyczne:

metoda laboratoryjna

dyskusja nad uzyskanymi wynikami

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z ocen 3 aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,5);

- raporty/protokoły z pomiarów, oznaczeń/analiz (nie muszą być w formie pisemnej) (0,2);

- zaliczenie końcowe/plan rozprawy magisterskiej (0,3).

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.

Oceniane są:

- oryginalność oraz pomysłowość podczas rozwiązywania bieżących problemów w pracy badawczej; stopień opanowania specjalistycznego sprzętu oraz zaawansowanych technik badawczych; dociekliwość, wnikliwość oraz ostrożność wnioskowania a także racjonalność postępowania w laboratorium;

- rzetelność i poprawność wykonanych pomiarów, oznaczeń, preparatów i obserwacji; poprawność i kompletność analiz statystycznych i opracowań

graficznych;

- wartość merytoryczna zgromadzanych materiałów źródłowych oraz stopień ich opracowania/przetworzenia;

- poprawność merytoryczna oraz formalna planu (bądź fragmentów) pracy magisterskiej.

Uwagi:

dr hab. Izabela Poprawa, prof. UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)