Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa [13-GRA-SM-PD1] semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia dyplomowa [13-GRA-SM-PD1]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 5
Budynek C (Cieszyn, ul. Niemcewicza 6) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 3
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jarosław Skutnik
Literatura:

Krejča A.: Techniki sztuk graficznych. WAiF. Warszawa 1984.

Jurkiewicz A.: Podręcznik metod grafiki artystycznej. Arkady. Warszawa 1975.

Catafal J., Oliva C.: Techniki graficzne. Arkady. Warszawa 2004.

Katalogi oraz inne publikacje dotyczące wydarzeń artystycznych związanych tematycznie z programem pracowni.

Aktualne teksty krytyczne poświęcone sztuce.

Zakres tematów:

W ramach pracowni dyplomowej student przygotowuje samodzielne pod względem koncepcji i realizacji dzieło, którego jedynym elementem stałym jest wykorzystanie technik i technologii warsztatu graficznego ( tradycyjnego, eksperymentalnego lub autorskiego). Zasadniczym celem i efektem realizacji modułu dyplomowego jest przygotowanie cyklu prac graficznych charakteryzujących się spójnością formalną i stylistyczną, wysokim poziomem realizacji artystycznej uwzględniającej szerokie możliwości kreacyjne współczesnej grafiki oraz autorskim i twórczym podejściem do wiodącej w pracach tematyki. Pracy artystycznej towarzyszy namysł nad sposobem prezentacji autorskiego dzieła (w postaci ekspozycji) oraz sposobem opisu.

Metody dydaktyczne:

Metodami wiodącymi w realizacji modułu są metody praktyczne oparte na działalności artystycznej studenta. Metoda realizacji zadań twórczych jest optymalną w realizacji indywidualnej pracy artystycznej, w efekcie której powstaje autorskie dzieło. Jej stosowanie sprzyja twórczym poszukiwaniom w zakresie rozwiązań formalnych i stylistycznych, uwzględnia różnorodne preferencje, indywidualne odkrycia, ambicje i zamierzenia twórcze oraz potencjał osobowościowy twórcy w procesie realizacji prac graficznych. W programie artystycznych działań warsztatowych towarzyszą im metody problemowe (sprzyjające samodzielnemu zdobywaniu i przetwarzaniu wiedzy oraz umiejętności) oraz metody waloryzacyjne i impresyjne. Ostanie z nich kształtują umiejętność prezentacji i krytycznego spojrzenia na własną twórczość artystyczną . Zdolność do krytycznej oceny dzieła rozumiana jako uzasadnienie wyboru tematyki i warsztatu pracy twórczej, sposobów realizacji i prezentacji prac jest warunkiem merytorycznego udziału w dyskusji poświęconej efektom własnej pracy twórczej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny jest poziom osiągniętych efektów kształcenia modułu. O wartości ostatecznej oceny decyduje samodzielność w wyborze i kreatywność w realizacji koncepcji, jakość powziętych rozwiązań formalnych i stylistycznych wykorzystanych w realizacji wybranej tematyki prac, zdolność do uzyskania możliwie najwyższego poziomu artystycznego dzieła, umiejętność właściwej prezentacji efektów pracy twórczej poprzez organizację ekspozycji oraz udział w dyskusji nad jej efektami. Wysoko ocenianym fragmentem procesu twórczego jest udział autorskich rozwiązań zarówno w warstwie formalnej, jak i symbolicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)