Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia funkcjonalna człowieka [W2-S1OS19-1OS-59] semestr letni 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Anatomia funkcjonalna człowieka [W2-S1OS19-1OS-59]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (w trakcie)
Laboratorium [L], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:00 - 15:15
sala 0-11
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Kaczmarek, Magdalena Kowalska, Izabela Poprawa, Weronika Rupik, Agnieszka Sosinka
Literatura:

1. Gołąb B.K. Podstawy anatomii człowieka. PZWL. 2015.

2. Biczycki M., Czechowicz K., Puch E.A. Zarys anatomii człowieka z elementami antropologii. Uniwersytet Śląski. 1993.

3. Sylwanowicz W., Michajlik A., Ramotowski W. Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL. 1980.

4. Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka. T. 1-5. PZWL. Wydanie XIII.

5. Suder E. Brużewicz S. Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów licencjatów medycznych. Górnicki. 2021.

6. Netter F.H. Moryś J. Atlas anatomii człowieka. Edra Urban & Partner. 2020.

7. Paulsen F., Waschke J. Atlas anatomii człowieka Sobotta. Edra Urban & Partner. 2019.

Zakres tematów:

Układ narządów ruchu (szkielet, mięśnie), układ pokarmowy z gruczołami, układ oddechowy, układ krążenia (krwionośny, limfatyczny, narządy krwiotwórcze), układ moczowo-płciowy, rozwój człowieka, układ nerwowy i narządy zmysłów, hormony i układ dokrewny, powłoka ciała wraz z przydatkami skóry.

Metody dydaktyczne:

filmy tematyczne, dyskusja, karty pracy, modele anatomiczne, atlasy anatomiczne, prezentacje multimedialne

Metody i kryteria oceniania:

Na zajęciach laboratoryjnych student pisze krótkie kolokwium sprawdzające opanowanie materiału teoretycznego z zakresu bieżącego tematu. Kolokwia mogą mieć charakter testowy (10 pytań) lub opisowy (5 pytań). W kolokwium testowym, za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje 1 punkt, za brak prawidłowej odpowiedzi 0 punktów. Na zaliczenie każdego testu student musi zdobyć 6 punktów. Każde pytanie opisowe oceniane jest w skali od 0-1 pkt. ze skokiem co 0,25 punktu gdzie 0 oznacza odpowiedź błędną lub merytorycznie nieuzasadnioną. Oceny z kolokwium opisowego ustalane będą w następujący sposób: 0 - 2,5 - ndst; 2,75 - 3,25 - dst; 3,5 – 3,75 - dst+; 4,0 – 4,25 – db; 4,5 - 4,75 –db+; 5,0 - bdb. Wyniki ogłaszane są najpóźniej na kolejnych zajęciach. Ocena końcowa z materiału teoretycznego obowiązującego na ćwiczeniach wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.

W trwania semestru przeprowadzone będą trzy sprawdziany dotyczące wiedzy z podstawowych działów anatomii (układ narządów ruchu, trzewa, układ naczyniowo-sercowy). Osoby, które pozytywnie zaliczyły w/w zagadnienia na kolokwiach cząstkowych, o których mowa w pkt. 4, tzn. uzyskały ocenę 3.0 lub wyższą, zostaną zwolnione z tych sprawdzianów. Zadania (pytania) kolokwium analogiczne do tych, które były przeprowadzane na zajęciach laboratoryjnych.

Student, który uzyskał z materiału teoretycznego obowiązującego na ćwiczeniach niedostateczną ocenę końcową, lecz legitymuje się średnią arytmetyczną ocen cząstkowych w przedziale od 2,58 do 2,99, ma prawo do powtórnego zaliczenia w postaci jednokrotnego kolokwium obejmującego całość materiału.

W trakcie zajęć laboratoryjnych student podlega ocenie ciągłej umiejętności praktycznych (wykonanie poleceń zawartych w kartach pracy). Każde pytanie w karcie pracy oceniane jest w skali punktowej 0 do 1, ze skokiem co 0,25 punktu gdzie 0 oznacza błędnie wykonane polecenia zawarte w instrukcji do zajęć lub pracę niesamodzielną. Na zaliczenie umiejętności praktycznych wymagane jest na każdym ćwiczeniu uzyskanie przynajmniej 50% punktów.

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest pozytywne zaliczenie materiału teoretycznego obowiązującego na ćwiczeniach (kolokwia – pkt. 4 + sprawdziany – pkt. 5) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z umiejętności praktycznych.

Ocena końcowa z ćwiczeń będzie ustalana jako średnia ważona ze średniej ocen z kolokwiów (pkt. 4) i sprawdzianów (pkt. 5) (0,6) oraz oceny ciągłej umiejętności praktycznych – karty pracy (0,4).

Warunkiem zaliczenia wykładów jest pozytywne zdanie egzaminu ustnego.

Ocena końcowa modułu ustalana jest jako średnia ważona ze: średniej ocen uzyskanej z laboratoriów (0,5) oraz egzaminu testowego, który będzie obejmował znajomość anatomii człowieka (0,5). Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.

Uwagi:

6 semestr ochrona środowiska (I stopnia) stacjonarne moduły do wyboru

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)