Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.3) [W6-PP-SM-MEMAT.1] semestr zimowy 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.3) [W6-PP-SM-MEMAT.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 14:35 - 15:20
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 36
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Renata Raszka
Literatura:

E. Gruszczyk-Kolczyńska, Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla nauczycieli i rodziców. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz opisy zajęć, Wydawnictwo CEBP, Kraków 2014.

A. Kalinowska, Pozwólmy dzieciom działać – mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2010.

D. Klus-Stańska, A. Kalinowska, Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.

D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi. Wydawnictwo APS, Warszawa 2004.

M. Kupisiewicz, Jak kształtuje się u dzieci rozumienie wartości pieniądza, Wydawnictwo APS im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2004.

Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G. Treliński, B. Bugajska-Jaszczołt, M. Czajkowska,

Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne

ZNP, Kielce 2015.

Z. Semadeni (red.), Nauczanie początkowe matematyki, T. 1-4, WSiP, Warszawa 1981-1985.

Z. Semadeni, Podejście konstruktywistyczne do matematycznej edukacji wczesnoszkolnej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.

E. Stucki, Nauczanie matematyki w klasach niższych, Wydawnictwo uczelniane WSP, Bydgoszcz cz. I – 1998, cz. II – 1993, cz. III – 2000.

Literatura będzie wzbogacona w trakcie zajęć o dodatkowe pozycje oraz materiały w wersji elektronicznej w kontekście aktualnie podejmowanej tematyki.

Zakres tematów:

1. Planowanie zajęć z edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej cz. 1

2. Planowanie zajęć z edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej cz. 2

3. Mity i fakty na temat rozwijania myślenia matematycznego cz. 1

4. Fakty i fakty na temat rozwijania myślenia matematycznego cz. 2

5. Aspekty działalności matematycznej (techniczny, standardowy i systemowo-twórczy) cz. 1

6. Aspekty działalności matematycznej cz. 2

7. Diagnoza dziecięcych kompetencji związanych z rozumieniem wartości pieniądza

8. Kształtowanie się u dzieci rozumienia stałej wartości pieniądza (rozpoznawanie pieniędzy, nazywanie ich nominałów, wartości nabywczej i posługiwanie się pieniędzmi w sytuacji kupna i sprzedaży).

9. Odkrywanie dziecięcej wiedzy potocznej na temat pieniądza

10. Socjalizacja ekonomiczna a wychowanie ekonomiczne

11. Obliczenia pieniężne związane z kupnem i sprzedażą (wydawanie reszty)

12. Metodyka edukacji finansowej oraz ekonomicznej w edukacji wczesnoszkolnej

13. Organizacja zajęć prowadzonych Metodą Ekonomicznych Stacji Badawczych

14. Konstruowanie gier planszowych z wątkiem finansowym

15. Rozwijanie postawy przedsiębiorczej za pomocą matematyki

Metody dydaktyczne:

Wykład wybranych zagadnień z zakresu metodyki matematyki dzieci z wykorzystaniem dostępnych mediów i materiałów dydaktycznych w formie zdalnej

Wykłady prowadzone są zdalnie na platformie Microsoft Office 365 (w tym Microsoft Teams) oraz na platformie Navoica.pl

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem upoważniającym do zaliczenia wykładu jest:

- uczestniczenie w wykładach on-line,

- udział zdalnym kursie edukacyjnym „Przedsiębiorczość dla najmłodszych uczniów” obejmującym tematy wykładów (7-15),

- pozytywne zaliczenie kolokwium w formie quizów i testu.

Kolokwium w formie quizów i testu dotyczy zagadnień ujętych w edukacyjnym kursie e-learningowym „Przedsiębiorczość dla najmłodszych uczniów” dostępnym na platformie Navoica.pl.

Od studenta wymaga się samodzielnej pracy z tekstem obowiązkowej i uzupełniającej literatury, dotyczącej teoretyczno-metodycznych podstaw nauczania matematyki dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.

Uwagi:

E-mail osoby prowadzącej wykłady – dr Renata Raszka: renata.raszka@us.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)