Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet F- Metodyka pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w klasach I-III W3-PE-MJS-PPIW3-FA15
semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Fakultet F- Metodyka pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w klasach I-III W3-PE-MJS-PPIW3-FA15
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:00
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anida Szafrańska
Literatura:

1. Attwood T. , Zespół Aspergera, Poznań 2006.

2. Cybulska R., Dryjańska J. i in., Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej, Warszawa 2016

3. Frith U., Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańsk 2008.

4. Górski A., Kmieciak B., Autyzm a prawo, Warszawa 2019.

5. Hanbury M., Strategie wspierania pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży z autyzmem, Warszawa 2016

6. Jaklewicz H. (red.), Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych, Gdańsk, 1998.

7. Kossewska J., Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, Kraków, 2009

8. Mc Ilwee Myers J., Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańska 2016.

9. Moor J., Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym, Łódź–Warszawa, 2006.:

10. Nason B., Porozmawiajmy o autyzmie. Przewodnik dla rodziców i specjalistów, Wydaw. UJ, Kraków 2017.

11. Pisula E., Małe dziecko z autyzmem, Gdańsk 2005.

12. Prokopiak A., Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia, Lublin 2020.

13. Winczura, B., Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Kraków 2008.

Zakres tematów:

1. Zaburzenia ze spektrum autyzmu a całościowe zaburzenia rozwoju. Klasyfikacja DSM 5 oraz klasyfikacje ICD 10 i ICD 11.

2. Funkcjonowanie poznawcze oraz społeczno - emocjonalne ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

3. Obowiązki szkoły wobec ucznia ze spektrum autyzmu.

4. Organizacja procesu edukacyjnego:

• Tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się.

• Realizacja indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego.

• Cele edukacyjne i edukacyjno terapeutyczne.

• Ocenianie ucznia.

• Dostosowanie wymagań edukacyjnych.

5. Rozwijanie umiejętności życiowych.

6. Prawna sytuacja ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Metody dydaktyczne:

1. Metody podające: mini wykład, prezentacja multimedialna.

2. Metody praktycznego działania.

3. Metody wykorzystywane w kształceniu zdalnym.

Metody i kryteria oceniania:

1. Przygotowanie w grupach 3-4 osobowych konspektu zajęć

2. Przeprowadzenie w grupie ćwiczeń z poszczególnych obszarów edukacji wczesnoszkolnej uwzględniających specyfikę funkcjonowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

3. Ocenie podlegać będzie: konspekt zajęć, przygotowanie pomocy dydaktycznych, sposób prezentacji, kreatywność, zaangażowanie.

W przypadku kształcenia zdalnego

1. Wykonanie zadań cząstkowych.

2. Przygotowanie w grupach 3-4 osobowych konspektu zajęć zintegrowanych uwzględniających dostosowanie zajęć edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z ASD. Uzasadnienie proponowanych działań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.