Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialization laboratory I W2-S2BTA19-2BT-E-03
semestr zimowy 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Specialization laboratory I W2-S2BTA19-2BT-E-03
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 11:30 - 17:30
sala sale KG
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Iwona Szarejko, Miriam Szurman-Zubrzycka
Literatura:

Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu realizowanego tematu oraz dotyczące metod badawczych niezbędnych w jego realizacji.

Zakres tematów:

Zapoznanie z zasadami BHP w pracy laboratoryjnej oraz założeniami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Zapoznanie z naukowymi bazami danych oraz poszukiwanie literatury dotyczącej realizowanej pracy magisterskiej.

Tworzenie bazy artykułów naukowych związanych z tematem pracy magisterskiej.

Opracowanie celu i hipotez roboczych pracy dyplomowej.

Zapoznanie z technikami i metodami badawczymi z zakresu genetyki, genomiki i biotechnologii roślin wykorzystywanymi do realizacji tematu pracy dyplomowej.

Zdefiniowanie zadań badawczych i przygotowanie harmonogramu badań.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne pod nadzorem prowadzącego, mające na celu zapoznanie studentów z technikami stosowanymi w biologii molekularnej i biotechnologii. Indywidualne wykonywanie doświadczeń pod nadzorem opiekuna. Poznanie zasad planowania i prowadzenia doświadczeń z zakresu genetyki, biologii molekularnej i biotechnologii roślin. Omawianie metod stosowanych do analizy funkcjonalnej genów roślin. Systematyczne śledzenie przez studenta piśmiennictwa związanego tematycznie z realizowaną pracą magisterską.

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, samodzielnie śledzi bieżące piśmiennictwo z zakresu pracy dyplomowej, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, bezbłędnie wykonuje obliczenia, sporządza rzetelną dokumentację pracy laboratoryjnej, prawidłowo interpretuje wyniki, aktywnie uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, w większości samodzielnie śledzi bieżące piśmiennictwo z zakresu pracy dyplomowej, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, wykonuje z pomocą obliczenia, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dostateczny: student potrzebuje ciągłego wsparcia i wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, ma problemy z obliczeniami i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych zadań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków.

W czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia przygotowanie teoretyczne studenta do zajęć, jego aktywność i umiejętności praktyczne w laboratorium, przestrzeganie harmonogramu pracy, rzetelność wykonanych pomiarów, umiejętność wstępnego analizowania otrzymanych wyników i kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ocenie podlega również umiejętność i kultura pracy w zespole, bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o bazę materiałowo-sprzętową.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.