Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty [W6-PE-WIP-S2-5PPO] semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy prawne i organizacyjne oświaty [W6-PE-WIP-S2-5PPO]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:30 - 16:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Danuta Kurzyna-Chmiel
Literatura:

D. Kurzyna-Chmiel, Oświata jako zadanie publiczne, Warszawa 2013

D. Kurzyna-Chmiel, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty Prawo oświatowe w zarysie, Warszawa 2009

T. Komorowski, Prawo oświatowe w praktyce, Warszawa 2007 r.

E. Walkiewicz, Elementy prawa dla nauczycieli, Warszawa 2003 r.

A. Balicki, M. Pyter, Prawo oświatowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011

A. Król, , P. Kuzior., M. Łyszczarz. Prawo oświatowe: komentarz do ustawy o systemie oświaty. Warszawa: ParkPrawo, 2011.

M. Pilich, A. Olszewski, Prawo oświatowe Komentarz, Warszawa 2021 r.

Ustawa prawo oświatowe

Ustawa Karta Nauczyciela

Ustawa o systemie oświaty

Zakres tematów:

• Formy wychowania przedszkolnego/przedszkola/tzw. inne formy

• Zasady w oświacie

• System oświaty/ Typy placówek oświatowych

• Obowiązki oświatowe jednostki

• Prowadzenie szkół przez samorząd/wczesne wspomaganie rozwoju

• Szkoły niepubliczne/publiczne/typy przedszkoli

• Ogólne zasady awansu zawodowego nauczyciela

Metody dydaktyczne:

Wykład, praca z aktami prawnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Konieczna będzie znajomość treści omawianych na wykładach oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej i uzupełniającej.

Główny akcent będzie kładziony na ocenę stopnia znajomości przepisów prawnych i analizę przydatności rozwiązań prawnych do konkretnych przypadków. Warunkiem zaliczenia pisemnej pracy egzaminacyjnej na najniższym dopuszczalnym poziomie jest udzielenie pełnej odpowiedzi na co najmniej 40% zadanych pytań.

Egzamin pisemny, 4 pytania opisowe - czas 1 godzina.

Konieczna będzie także znajomość podstawowej regulacji prawnej z zakresu omawianej na wykładach tematyki. Należy przynosić na zajęcia nakazane wcześniej fragmenty aktów prawnych.

Oceniana będzie aktywność i twórcze rozwiązywanie problemów.

Na zaliczenie trzeba mieć nie mniej niż 80% obecności na zajęciach.

Uwagi:

2 letnie mgr stac. rok II ZEWiWP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)