Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa IV W2-S2BT19-2BT-06A
semestr letni 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 11

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia dyplomowa IV W2-S2BT19-2BT-06A
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Laboratorium (L), grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 20:30
sala sale KG
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Janiak, Iwona Szarejko
Literatura:

Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu realizowanego tematu oraz dotyczące metod badawczych niezbędnych w jego realizacji.

Zakres tematów:

1. Uzupełnianie bazy artykułów naukowych związanych z tematem pracy magisterskiej.

2. Zakończenie realizacji prac badawczych w ramach zaplanowanego tematu pracy dyplomowej zgodnie z harmonogramem, synteza, dyskusja analiza statystyczna uzyskanych wyników.

3. Przygotowanie manuskryptu pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

Indywidualne wykonywanie doświadczeń. Przygotowanie do planowania i prowadzenia doświadczeń z zakresu genetyki, biologii molekularnej i biotechnologii roślin. Dyskusje dotyczące metod stosowanych do analizy funkcjonalnej genów roślin.

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, planowo wykonuje poszczególne doświadczenia, na bieżąco przeprowadza analizę otrzymanych wyników i terminowo realizuje poszczególne etapy pracy magisterskiej, bezbłędnie wykonuje obliczenia, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki, aktywnie uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny, samodzielnie i systematycznie przygotowuje kolejne rozdziały pracy magisterskiej, bardzo dobrze zna zasady pisania tekstów naukowych.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, planowo wykonuje poszczególne doświadczenia, na bieżąco przeprowadza analizę otrzymanych wyników i terminowo realizuje poszczególne etapy pracy magisterskiej, wykonuje z pomocą obliczenia, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny, systematycznie i z niewielka pomocą przygotowuje kolejne rozdziały pracy magisterskiej, dobrze zna zasady pisania tekstów naukowych.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć, poszczególne doświadczenia, analizę otrzymanych wyników oraz poszczególne etapy pracy magisterskiej wykonuje z opóźnieniem, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, ma problemy z obliczeniami i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny, z dużą pomocą przygotowuje kolejne rozdziały pracy magisterskiej.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych zadań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie wykonuje doświadczeń i analiz otrzymanych wyników, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków, z trudem przygotowuje kolejne fragmenty pracy magisterskiej, nie zna zasad pisania tekstów naukowych.

W czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia przygotowanie teoretyczne studenta do zajęć, jego aktywność i umiejętności praktyczne w laboratorium, przestrzeganie harmonogramu pracy, rzetelność wykonanych pomiarów, umiejętność wstępnego analizowania otrzymanych wyników i kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ocenie podlega również umiejętność i kultura pracy w zespole, bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o bazę materiałowo-sprzętową.

Końcowym efektem i warunkiem zaliczenia pracowni jest przedłożenie do obrony manuskryptu pracy magisterskiej.

Uwagi:

dr hab. Agnieszka Janiak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.