Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II [W2-S1BI19-1BL-10] semestr letni 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 11

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia licencjacka II [W2-S1BI19-1BL-10]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (w trakcie)
Laboratorium [L], grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:30 - 18:30
sala sale KFR
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krzysztof Sitko
Literatura:

Literatura obejmująca artykuły i książki, angielsko- i polskojęzyczne, z zakresu tematyki i metodyki planowanej pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

1) Zapoznanie z zasadami BHP w pracy laboratoryjnej oraz założeniami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

2) Poznanie i praktyka technik laboratoryjnych stosowanych w laboratorium fizjologii roślin.

3) Projektowanie doświadczeń laboratoryjnych związanych z pracą licencjacką, optymalizacja warunków uprawy obiektu badań.

4) Realizacja prac badawczych w ramach zaplanowanego tematu pracy dyplomowej zgodnie z harmonogramem.

5) Analiza i interpretacja wyników przeprowadzonych eksperymentów. Prezentacja i dyskusja wyników naukowych.

6) Uzupełnianie bazy danych artykułów naukowych związanych z tematem pracy licencjackiej.

7) Krytyczna analiza danych literaturowych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja; burza mózgów; praca z tekstem; praktyka laboratoryjna i badania naukowe; analiza wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega aktywność ciągła związana z:

1) poszukiwaniem i opracowaniem literatury związanej z przyszłym tematem pracy

2) pracą laboratoryjną oraz sporządzaniem protokołów z pracy laboratoryjnej zawierających dokumentację metodyki, wyników pomiarów wraz z ich opracowaniem graficznym, analizą oraz wnioskami sformułowanymi na ich podstawie.

3) propozycjami badań eksperymentalnych (samodzielność i kreatywność studenta)

Ponadto, bieżącej ocenie podlega zaangażowanie, aktywności, systematyczności i dokładności w pracy laboratoryjnej.

Bdb: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki, aktywnie uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Db: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dst: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, ma problemy z obliczeniami i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Ndst: student nie rozumie sensu prowadzonych zadań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków.

Uwagi:

dr Krzysztof Sitko

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)