Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II [W2-S1BI19-1BL-10] semestr letni 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 17

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia licencjacka II [W2-S1BI19-1BL-10]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 17 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:30 - 18:30
sala sale KH
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Iga Lewin
Literatura:

1. Bank M.S. 2022. Microplastic in the Environment: Pattern and Process. Springer.

2. Crawford C. B., Quinn B. 2017. Microplastic pollutants. Elsevier.

3. Fleituch T. 2016. Mikroplastiki – koń trojański ekosystemów wodnych? Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(1)3–16.

4. Katare Y., Singh P., Sankhla M.S., Singhal M., Jadhav E.B., Parihar K., Nikalje B.T., Trpathi A., Bhardwaj I. 2022. Microplastics in aquatic environments: Sources, ecotoxicity, detection & remediation. Biointerface Research in Applied Chemistry 12(3): 3407–3428.

5. Sedukowicz I., Dąbrowska A.M., Syczewski M.D. 2021. Microplastic pollution in surface water and sediments in the urban section of the Vistula River (Poland). Science of the Total Environment 762: 143111.

6. Wąsowski J., Bogdanowicz A. 2020. Mikroplastiki w środowisku wodnym. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.

7. Yuan Z., Nag R., Cummins E. 2022. Human health concerns regarding microplastics in the aquatic environment -From marine to food systems. Science of the Total Environment 823: 153730.

Zakres tematów:

Mikroplastik w ekosystemach wodnych – wpływ na funkcjonowanie organizmów i zdrowie człowieka

Metody dydaktyczne:

Samodzielna praca studenta pod opieką promotora pracy. Praca z materiałem źródłowym, praca z komputerowymi bazami danych (Scopus, WoS), konsultacja, dyskusja, wyjaśnianie i omówienie treści związanych z realizacją tematu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła umiejętności praktycznych w trakcie trwania pracowni.

Ocenie podlega przygotowanie teoretyczne do zajęć, zaangażowanie studenta w wykonywane zadania badawcze oraz udział w dyskusji dotyczącej realizowanych zagadnień.

Aktywność studenta oceniana jest na każdych zajęciach w skali 1 (aktywny) lub 0 (nieaktywny).

Ocena końcowa jest obliczona według następującej skali:

12-13 pkt: bdb

11 pkt: db+

9-10 pkt: db

8 pkt: dst+

6-7 pkt: dst

≤ 5 pkt: ndst

Praca licencjacka

Warunkiem zaliczenia modułu jest oddanie kompletnej pracy licencjackiej.

Warunkiem zaliczenia tej formy aktywności jest uzyskanie pozytywnej oceny pracy licencjackiej:

bdb – spis treści, cele pracy, poszczególne rozdziały i wnioski w pracy licencjackiej są kompletne, pozbawiony błędów merytorycznych,

db – spis treści, cele pracy, poszczególne rozdziały i wnioski są poprawne, ale niekompletny, z drobnymi błędami merytorycznymi,

dst – poszczególne rozdziały zawierają błędy merytoryczne i wymagają znacznego uzupełnienia,

ndst – poszczególne rozdziały są niespójne, z poważnymi i licznymi błędami merytorycznymi dowodzącymi braku znajomości podstawowej literatury związanej z tematem pracy.

Uwagi:

dr hab. Iga Lewin, prof. UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)