Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II [W2-S1BI19-1BL-10] semestr letni 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia licencjacka II [W2-S1BI19-1BL-10]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:30 - 18:30
sala B-101
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Teresa Nowak, Alina Urbisz
Literatura:

Obowiązkowa:

Literatura udostępniana i podawana jest w zależności od tematu realizowanej pracy licencjackiej. Najczęściej wykorzystywane pozycje to:

Mirek Z., Piękoś-Mirek H., Zając A., Zając M. 2020. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. (Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków.

Matuszkiewicz W. 2013. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Urbisz A., Urbisz Al. 2018. Rośliny zielne i krzewinki Polski – rośliny pospolite, częste. Wydawnictwo „Kubajak”.

Oraz wybrane artykuły z botanicznych czasopism naukowych.

Uzupełniająca:

Rutkowski L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski Niżowej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1986. Rośliny polskie. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różańsk W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków.

Oraz wybrane piśmiennictwo specjalistyczne, wiążące się z realizowanymi pracami licencjackimi.

Zakres tematów:

Student prowadzi kwerendę literatury, opracowuje zebrane przez siebie materiały, wykonuje niezbędne zadania związane z przygotowaniem pracy licencjackiej. Pod kierunkiem promotora realizuje poszczególne etapy procesu opracowywania uzyskanych wyników, zakończone weryfikacją przyjętych hipotez i sformułowaniem prawidłowych wniosków.

Tematyka realizowanych prac licencjackich dotyczy szeroko rozumianej botaniki, ze szczególnym uwzględnieniem florystyki, fitogeografii, fitosocjologii, taksonomii, ekologii i biologii roślin.

Metody dydaktyczne:

Praca w terenie, zajęcia laboratoryjne, kwerenda biblioteczna oraz konsultacje bezpośrednie.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła umiejętności praktycznych.

Ocena bardzo dobra - student zaangażowany w realizację pracy licencjackiej, kreatywny, prawidłowo wykonujący zlecone zadania, posiadający szeroką wiedzę z danej dziedziny, dopuszczalna jedna nieobecność.

Ocena dobra - student zaangażowany, prawidłowo wykonujący zlecone zadania, posiadający wystarczającą wiedzę z danej dziedziny, dopuszczalne dwie nieobecności.

Ocena dostateczna - student wykazuje wystarczającą orientację w omawianej problematyce, dopuszczalne dwie nieobecności.

Ocena niedostateczna - student nie jest zaangażowany w czynności laboratoryjne oraz w realizację pracy licencjackiej, ma dwie lub więcej nieobecności na zajęciach.

2. Manuskrypt pracy licencjackiej.

Ocena bardzo dobra - praca zawiera wszystkie konieczne elementy, jest wykonana bezbłędnie. Brak błędów merytorycznych oraz technicznych.

Ocena dobra plus - praca zawiera wszystkie konieczne elementy, jest wykonana bezbłędnie. Brak błędów merytorycznych, ale występują niewielkie błędy techniczne.

Ocena dobra – praca zawiera wszystkie konieczne elementy. Jednak występują w niej niewielkie błędy merytoryczne.

Ocena dostateczna plus – praca zawiera wszystkie konieczne elementy. Jednak występują w niej znaczące błędy merytoryczne, wymagające poprawy.

Ocena dostateczna - praca zawiera wszystkie konieczne elementy, ale niektóre z nich są przygotowane w niewystarczającym stopniu. Występują zarówno błędy merytoryczne jak i techniczne.

Ocena niedostateczna - praca nie jest kompletna, zawiera liczne błędy merytoryczne.

Uwagi:

dr Teresa Nowak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)