Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II [W2-S1BI19-1BL-10] semestr letni 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia licencjacka II [W2-S1BI19-1BL-10]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:30 - 18:30
sala sale KE
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Zbigniew Wilczek
Literatura:

Binkiewicz B. 2017. Rośliny naczyniowe Beskidu Śląskiego. Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, Warszawa–Kraków.

Matuszkiewicz W., Sikorski P., Szwed W., Wierzba M., 2012. Lasy i zarośla. PWN, Warszawa.

Romańczyk M., Wilczek Z., 2019 Zróżnicowanie i ochrona roślinności zaroślowej oraz leśnej Doliny Górnej Wisły. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.

Romańczyk M., Wilczek Z., Kompala-Bąba A., Bąba W., 2016. Synanthropisation of forest and shrub communities in the Upper Vistula River Valley. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Symonides. E., 2014. Ochrona przyrody. WUW, Warszawa.

Wilczek Z. 1995. Zespoły leśne Beskidu Śląskiego i zachodniej części Beskidu Żywieckiego na tle zbiorowisk leśnych Karpat Zachodnich Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1490: 1–136.

Wilczek Z. 2006. Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony przyrody Beskidu Śląskiego (Karpaty Zachodnie). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2418.

Zarzycki W., Wilczek Z., Zarzycka M.,2019. Zróżnicowanie roślinności leśnej Pogórza Śląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Zakres tematów:

Promocja i ochrona walorów przyrodniczych w gminie Czechowice-Dziedzice.

Ostoje roślin chronionych w Beskidzie Śląskim.

Przygotowanie pracy licencjackiej pod kierunkiem opiekuna na podstawie zebranego piśmiennictwa.

Metody dydaktyczne:

Praca samodzielna pod kierunkiem opiekuna pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega wiedza teoretyczna oraz zaangażowanie studenta w gromadzeniu piśmiennictwa, przygotowaniu manuskryptu pracy licencjackiej oraz udział w dyskusyjnych kwestiach dotyczących problemów będących tematem pracy licencjackiej.

bardzo dobry – student aktywnie uczestniczy w gromadzeniu piśmiennictwa, jest kreatywny w zbieraniu i opracowaniu zebranego materiału, jest aktywny w dyskusji z opiekunem na temat ostatecznego planu pracy licencjackiej;

dobry – student opanował wiedzę teoretyczną z zakresu zagadnień związanych z tematem pracy licencjackiej, ale nie zebrał wystarczającej liczby pozycji piśmiennictwa;

dostateczny – student jest mało zaangażowany w realizację zajęć i wymaga pomocy

w zbieraniu materiałów i ich opracowaniu;

niedostateczny – student jest niezaangażowany w realizację zajęć, nie wykazuje żadnej inicjatywy.

Uwagi:

dr hab. Zbigniew Wilczek

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)