Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym W6-PE-WIP-S2-MEM
semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym W6-PE-WIP-S2-MEM
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 14:45 - 15:30
sala zajęcia zdalne
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Renata Raszka
Literatura:

M. Cackowska, Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III. Poradnik metodyczny. WSiP, Warszawa 1993.

E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2012.

E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

A. Kalinowska, Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

A. Kalinowska, Pozwólmy dzieciom działać – mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2010.

D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

M. Pisarski, Jak wykorzystać technologię w edukacji matematycznej?, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017.

M. Pisarski, Matematyka w przestrzeni wokół nas, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017.

Z. Semadeni (red.), Nauczanie początkowe matematyki, T. 1-4, WSiP, Warszawa 1981-1985.

Z. Semadeni, Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas 1-3, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.

Z. Semadeni, Podejście konstruktywistyczne do matematycznej edukacji wczesnoszkolnej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.

W razie potrzeby, w trakcie zajęć, literatura będzie uzupełniana o kolejne pozycje.

Zakres tematów:

1. Mity i fakty na temat rozwijania myślenia matematycznego

2. Aspekty działalności matematycznej (techniczny, standardowy i systemowo-twórczy)

3. Struktura zadania tekstowego. Sposoby wdrażania dzieci do układania zadań oraz ich rozwiązywania

4. Typologie zadań tekstowych

5. Typowe zadania tekstowe

6. Sposoby rozwiązywania typowych zadań tekstowych

7. Nietypowe zadania tekstowe. Przykłady zadań niestandardowych i ich rozwiązywanie

8. Zadania problemowe a podejścia metodyczne do rozwiązywania zadań tekstowych (sprawnościowo-obliczeniowe, poszukujące)

9. Kształtowanie się u dzieci rozumienia stałej wartości pieniądza (rozpoznawanie pieniędzy, nazywanie ich nominałów, wartości nabywczej i posługiwanie się pieniędzmi w sytuacji kupna i sprzedaży).

10. Odkrywanie dziecięcej wiedzy potocznej na temat pieniądza

11. Socjalizacja ekonomiczna a wychowanie ekonomiczne

12. Obliczenia pieniężne związane z kupnem i sprzedażą (wydawanie reszty)

13. Metodyka edukacji finansowej oraz ekonomicznej w edukacji wczesnoszkolnej

14. Metoda Ekonomicznych Stacji Badawczych (ESB)

15. Rozwijanie postawy przedsiębiorczej za pomocą matematyki

Metody dydaktyczne:

Wykład wybranych zagadnień z zakresu metodyki nauczania matematyki dzieci z wykorzystaniem TIK na platformie Moodle oraz Navoica.pl

Metody i kryteria oceniania:

Zagadnienia do egzaminu z „Metodyki nauczania matematyki dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym” odpowiadają tematom wykładów oraz ćwiczeń.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego w formie testu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i wykładów. Test zawiera różne typy zadań testowych, które student rozwiązuje samodzielnie, w wyznaczonym terminie na platformie Moodle.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.

Uwagi:

1 rok mgr stac ZEWiWP

Zajęcia prowadzone są hybrydowo, tzn. wykłady odbywają się w formule zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Stosowane są następujące narzędzia informatyczne: platforma Moodle, platforma Navoica.pl i platforma Microsoft Office 365 (w tym Teams). Ćwiczenia odbywają się w formie kontaktowej.

Tematy wykładów:

- 1-2 realizowane są w zespole Teams,

- 3-6 realizowane są równolegle w zespole Teams i na platformie Moodle (zdalny kurs „Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej 21/22”),

- 9-15 realizowane są w ramach e-learningowego kursu edukacyjnego „Przedsiębiorczość dla najmłodszych uczniów” na platformie Navoica.pl .

E-mail prowadzącego – Renata Raszka: renata.raszka@us.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.