Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka II W2-S1BT19-1BT-10
semestr letni 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 23

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia licencjacka II W2-S1BT19-1BT-10
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Laboratorium (L), grupa nr 23 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 15:30 - 18:30
sala sale KG
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Janiak
Literatura:

Oryginalne i przeglądowe prace naukowe, w tym anglojęzyczne; bazy danych oraz specjalistyczne portale naukowe związane z tematyką przygotowywanej pracy.

Zakres tematów:

1. Kontynuacja wykonywania eksperymentów związanych z tematyką pracy z zastosowaniem takich technik molekularnych jak: izolacja kwasów nukleinowych, reakcje PCR i qPCR, reakcja odwrotnej transkrypcji, techniki elektroforetyczne.

2. Analiza uzyskanych wyników

3. Uzupełnianie bazy literaturowej

4. Przygotowanie manuskryptu pracy licencjackiej

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne pod nadzorem prowadzącego, mające na celu doskonalenie przez studentów technik stosowanych w biologii molekularnej i biotechnologii. Wykonywanie doświadczeń indywidualnie.

Omawianie i dyskusja uzyskanych wyników, dyskusje nad zgromadzoną literaturą oraz treściami poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej, konsultacje związane z redagowaniem kolejnych części manuskryptu pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, bezbłędnie wykonuje obliczenia, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki, aktywnie uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, wykonuje z pomocą obliczenia, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, ma problemy z obliczeniami i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych zadań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków.

W czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia przygotowanie teoretyczne studenta do zajęć, jego aktywność i umiejętności praktyczne w laboratorium, przestrzeganie harmonogramu pracy, rzetelność wykonanych pomiarów, umiejętność wstępnego analizowania otrzymanych wyników i kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ocenie podlega również umiejętność i kultura pracy w zespole, bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o bazę materiałowo-sprzętową.

Uwagi:

dr Agnieszka Janiak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.