Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie część 3 W6-PE-WIP-N2-7SM.3
semestr letni 2021/2022
seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie część 3 W6-PE-WIP-N2-7SM.3
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
seminarium (S), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:15 - 20:00
sala zajęcia zdalne
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Alina Szczurek-Boruta
Literatura:

Angrosino M. (2010): Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa, PWN.

Babbie E. (2008): Badania społeczne w praktyce.. Warszawa, WN PWN.

Brzeziński J. (2005): Metodologia badań psychologicznych. Warszawa, WN PWN.

Creswell J.W. (2013): Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Tłum. J. Gilewicz, Kraków, Wyd. UJ.

Frankfort-Nachmias Ch., D. Nachmias (2001): Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań 2001, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Giddens A. (2001): Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych. Tłum. G. Worowiecka. Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos.

Gnitecki J.(1994): Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej. Zielona Góra, WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego.

Konarzewski K. (2000): Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa, WSiP.

Krajewski J., Lewowicki T., Nikitorowicz J. (red.) (2001): Problemy współczesnej metodologii. Olecko, Wszechnica Mazurska w Olecku.

Kubinowski D., Nowak M. (red.) (2006): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Kubinowski D. (2010), Jakościowe badania pedagogiczne, Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Lalak D. (2010): Życie jako biografia. Podejście biograficzne w pespektywie pedagogicznej. „Żak”.

Lewowicki T. (1995): Dylematy metodologii pedagogiki. W: Lewowicki T. (red.): Dylematy metodologiczne pedagogiki. Warszawa–Cieszyn, Wyd. UW, UŚ, Filia w Cieszynie.

Łobocki M., (1999): Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Łobocki M. (2000): Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Miles M.B., Huberman A.M. (2000): Analiza danych jakościowych, przeł. Stanisław Zabielski, Białystok, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Metody badań jakościowych (2010), t. 1 i 2, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowak S. (2012): Metodologia badań społecznych. Warszawa, WN PWN.

Palka S. (2006): Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk, GWP.

Paluchowski W. J. (2001): Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa, WN Scholar.

Pilch T., T. Bauman (red.) (2001): Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pilch T. (1995): Zasady badań pedagogicznych. Warszawa. Wydawnictwo „Żak”.

Rubacha K. (2008): Metodologia badań nad edukacją. Warszawa, Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Silverman D. (2007): Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, przeł. Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska, wprowadzenie Krzysztof Tomasz Konecki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silverman D. (2007): Prowadzenie badań jakościowych, przeł. Joanna Ostrowska, wprowadzenie Krzysztof Tomasz Konecki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szwed R. (2009): Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania. Lublin 2009, Wydawnictwo Naukowe KUL.

Urbaniak-Zając D., Kos E. (2013): Badania jakościowe w pedagogice. Warszawa, PWN

Wysocka E. (2013): Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Zakres tematów:

Zorganizowanie i przeprowadzenie badań, analiza otrzymanego materiału empirycznego, opracowanie rozdziału/rozdziałów empirycznych pracy, zredagowanie całości pracy, opracowanie ostatecznej wersji pracy; przygotowanie do egzaminu i obrony.

Metody dydaktyczne:

Metoda słowna, problemowa, dyskusja, krytyczna ocena i analiza materiałów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena opracowania ostatecznej wersji pracy.

skala ocen 2.0-5.0

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który bierze aktywny udział w seminarium, potrafi formułować pytania i udzielać odpowiedzi podczas dyskusji, wykazuje dużą samodzielność w opracowaniu poszczególnych części pracy, terminowo wywiązuje się z przyjętych zobowiązań.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który bierze aktywny udział w seminarium, potrafi formułować pytania i udzielać odpowiedzi podczas dyskusji, z pomocą opracował poszczególne części pracy, terminowo wywiązuje się z przyjętych zobowiązań.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który bierze udział w seminarium, ale posiada znikomą wiedzę teoretyczną, metodologiczną i badawczą dotyczącą tematu pracy dyplomowej i nie wywiązuje się terminowo z przyjętych zobowiązań.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie jest przygotowany do seminarium, często jest nieobecny, nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań.

Uwagi:

2 rok mgr uzup. ZEWiWP prof. Alina Szczurek-Boruta

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.