Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski W6-PE-N2-JA
semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski W6-PE-N2-JA
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 16:00 - 19:45
sala 22
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-21 17:30 : 19:00 sala zajęcia zdalne
Bielska 62
2022-01-22 14:30 : 19:15 sala 22
Bielska 62
2022-01-30 13:45 : 17:30 sala zajęcia zdalne
Bielska 62
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Krzysztof Franek
Literatura:

literatura obowiązkowa nie dotyczy

literatura uzupełniająca Cambridge Learner's Dictionary 2nd Edition, Cambridge 2010, CUP

Mac Lean U., Ratajczak P. Słownik tematyczny języka angielskiego, Zielona Góra 1999, Kanion

Zakres tematów:

treści zajęć  wprowadzanie słownictwa związanego z pedagogiką

 rozszerzanie słownictwa związanego z indywidualnymi zainteresowaniami i potrzebami studentów,

 utrwalanie kanonu leksykalnego i gramatycznego

 wyrabianie nawyków spontanicznej komunikacji językowej

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej/stacjonarnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study)

liczba godzin pracy własnej studenta 30

opis pracy własnej studenta Praca ze słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog). Przygotowywanie do egzaminu/zaliczenia.

Metody i kryteria oceniania:

kryteria oceny Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

przebieg procesu weryfikacji Test zaliczeniowy w formie pisemnej/ustnej, egzamin końcowy/zaliczenie w formie ustnej

Uwagi:

1 semestr mgr uzup niestacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.