Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe II [W1-DF-S1-SD2] semestr letni 2021/2022
seminarium, grupa nr 9

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe II [W1-DF-S1-SD2]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Musioł
Literatura:

Literatura jest uwarunkowana tematyką pracy dyplomowej (zależy od zgłaszanych tematów prac)

Zakres tematów:

Seminarium poświęcone jest tematyce przygotowywanych przez studentów prac dyplomowych (licencjackich). Podczas seminaryjnych dyskusji uwagę skupiamy na problemie doskonalenia i właściwego wykorzystywania metod pracy naukowej; także na określaniu celu przyświecającego pracy naukowej, zwłaszcza w kontekście doboru literatury, prawidłowego jej wykorzystania i stosownej analizy czytanych treści. Uczestnicy zajęć dokonują wyboru tematu rozprawy a następnie regularnie rozwijają jej kolejne aspekty; swoją pracę wykonują samodzielnie uwzględniając wskazówki, uwagi i sugestie promotora.

Cotygodniowe spotkania seminaryjne są miejscem indywidualnej prezentacji zebranego i systematycznie opracowywanego przez studenta materiału (materiał ten ma bezpośrednio odzwierciedlać/potwierdzać postęp w przygotowywanej rozprawie dyplomowej).

Podczas pierwszych zajęć studenci poznają zasady dyplomowania na studiach I stopnia oraz warunki merytoryczne sporządzania prac dyplomowych/prac naukowych

Tematy bieżące:

1) pomoc w rozwiązywaniu problemów edytorskich związanych z właściwym przygotowaniem tekstu akademickiego; oraz

2) zapoznanie z technicznymi zasadami przygotowywania rozprawy dyplomowej

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem, dyskusja (na podstawie wygłoszonego referatu bądź przedłożonego konspektu pracy)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność obejmuje:

1) przedstawienie tematu rozprawy

2) sporządzenie planu przygotowywanej rozprawy (plan pracy winien odzwierciedlać jej spójną strukturę)

3) przedłożenie fachowej i umiejętnie dobranej literatury (Bibliografia)

4) wygłoszenie referatu (referat/konspekt)

Uwaga: zaliczeniem drugiego semestru jest pozytywna ocena pracy

Uwagi:

6 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne I stopnia/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)