Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium II W1-DF-S1-TR2
semestr letni 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 8

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Translatorium II W1-DF-S1-TR2
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Laboratorium (L), grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maciej Stanek
Literatura:

Podana literatura ma charakter uzupełniający; teksty do pracy podczas zajęć będą na bieżąco wybierane przez Studentów

Audi R., The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge-New York 1999.

Blackburn S., The Oxford Dictionary of Philosophy, Oxford 2016.

Lipiński K., Mity przekładoznawstwa, Kraków 2004.

Malmkjær K., The Routledge Handbook of Translation Studies and Linguistics, London - New York 2018.

Murray R., Moore S., The Handbook of Academic Writing: A Fresh Approach, New York 2006.

Cambridge Dictionary, na: https://dictionary.cambridge.org/.

Zakres tematów:

1. Tłumaczenia źródeł (z języka angielskiego na polski i polskiego na angielski); formułowanie aparatów translatorskich i redakcja wstępu do przekładu.

2. Tłumaczenia literatury przedmiotu (z języka angielskiego na polski i polskiego na angielski).

3. Zajęcia praktyczne - przekład tekstów wybranych przez Studentów.

Metody dydaktyczne:

warsztaty, praca własna/grupowa, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Warunkami formalnymi zaliczenia są:

1) uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności; nadmiarowe nieobecności należy zdać podczas dyżuru)

2) złożenie pracy zaliczeniowej o objętości ok. 5 stron znormalizowanego maszynopisu. Praca powinna składać się z dwóch części: przekładu z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na polski (o proporcjach decyduje Student, jednak mniejsza część nie może mieć objętości mniejszej niż pół strony).

Ocena uzależniona będzie od jakości przedłożonego przekładu, przy czym może zostać podniesiona dzięki ponadprzeciętnej aktywności wykazywanej podczas zajęć. Ocena może również zostać obniżona, w przypadku powielenia błędu z tłumaczeniem automatycznym (1 błąd obniża ocenę o 1, czyli 3 błędy skutkują oceną niedostateczną).

Ocena: bardzo dobry (5.0) – doskonała umiejętność tłumaczenia tekstów źródłowych z języka angielskiego na język polski i odwrotnie; doskonała umiejętność redagowania i edytowania tłumaczeń;

Ocena: dobry plus (4.5) – dobra umiejętność tłumaczenia tekstów źródłowych z języka angielskiego na język polski i odwrotnie, z niewielkimi uchybieniami merytorycznymi bez uchybień formalnych;

Ocena: dobry (4.0) - dobra umiejętność tłumaczenia tekstów źródłowych z języka angielskiego na język polski i odwrotnie, z niewielkimi uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi;

Ocena: dostateczny plus (3.5) - umiejętność tłumaczenia prostych tekstów źródłowych z języka angielskiego na język polski i odwrotnie – na poziomie akceptowalnym; z uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi;

Ocena: dostateczny (3.0) – dostateczna umiejętność tłumaczenia prostych tekstów źródłowych z języka angielskiego na język polski i odwrotnie.

Przedłożenie na jakimkolwiek etapie zajęć plagiatu skutkuje oceną końcową niedostateczną bez możliwości poprawy oraz zawiadomieniem Dyrekcji Kierunku w celu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Uwagi:

6 sem. Doradztwo filozoficzne i coaching /studia stacjonarne I stopnia/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.