Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywizowanie społeczności lokalnej [W6-PE-WZ-N1-3ASL] semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Aktywizowanie społeczności lokalnej [W6-PE-WZ-N1-3ASL]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 16:15 - 19:15
sala 109
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Banaszak – Dankowska A., Babska B., Dunajska A.: Praca socjalna w środowisku lokalnym. Praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej. Warszawa 2005, Dashofer.

Bąbska B., Rymsza M.: Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej. Warszawa 2014.

Bąbska B.: Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda rozwoju społeczności lokalnej. Warszawa 2014.

Bąbska B. i in.: Model środowiskowej pracy socjalnej / organizowania społeczności lokalnej. Warszawa 2014.

Segiet K., Słupska- Kwiatkowska K (red.): Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra. Gniezno 2010, GWHM „Milenium".

Kaźmierczak T., Bąbska B., Jordan P., Dudkiewicz M., Mendel M., Popłońska-Kowalska M.: Organizator społeczności lokalnej – refleksyjny praktyk. Warszawa 2014.

Lalak D., Pilch T.: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa 1999.

Mendel M. (red.): Animacja współpracy środowiskowej. Toruń 2013, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Zakres tematów:

1. Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany. Współpraca administracji samorządowej i NGO w aktywizowaniu społeczności lokalnych. Organizacje pozarządowe w procesie aktywizacji społeczności lokalnych. Pojęcie aktywności i aktywizacji.

2. Grupy w społeczności lokalnej – cechy grup, rodzaje, funkcje, rozwój grupy, rola lidera.

3. Modele i strategie aktywizowania społeczności lokalnych. Etapy pracy ze społecznością. Tworzenie projektów. Istota i zakres diagnozy środowiska.

4. Podstawy skutecznej komunikacji interpersonalnej jako konieczny warunek współpracy grup i instytucji. Etyka w organizowaniu społeczności lokalnej.

5. Lokalna polityka na rzecz rodziny. Programy aktywizacji wobec rodzin i osób: bezrobotnych, bezdomnych, ubogich, niepełnosprawnych, zagrożonych patologią: alkoholizmem, narkomanią, przestępczością.

6.Możliwości i ograniczenia aktywizacji w społeczności lokalnej.

Metody dydaktyczne:

prezentacja, dyskusja, praca z tekstem

Metody i kryteria oceniania:

1. Kolokwium - sprawdzenie stopnia znajomości treści prezentowanych podczas ćwiczeń i literatury przedmiotu podstawowej i uzupełniającej

2. Ocena projektu przygotowanego w grupie - studenci realizują projekt - koncentrują się na uwrażliwianiu i wdrażaniu dzieci, młodzieży dorosłych, seniorów, podmiotów instytucjonalnych do wspólnych działań, inicjatyw mających na celu rozwiązywanie środowiskowych problemów i podejmowanych na rzecz zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych

Uwagi:

powiwdż niestac. sem 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)