Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o państwie współczesnym W3-DK-S1-WoPW20
semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wiedza o państwie współczesnym W3-DK-S1-WoPW20
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 134
Limit miejsc: 146
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sebastian Kubas, Yuliana Palagnyuk
Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Ajnenkiel A., Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym: 1791—1997, Warszawa 2001.

Antoszewski A, Konstytucja w świetle refleksji politologicznej. W: Nowa Konstytucja RP. Wartość, jednostka, instytucje, (red. K. Janowski). Toruń 1992.

Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2017.

Banaszak B., Prawo Konstytucyjne, Warszawa 2017.

Bożyk S., Konstytucja, Białystok 1999.

Demokratyczne państwo prawa : zagadnienia wybrane (red. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz), Białystok 2014.

Elster J., Tworzenie konstytucji w Europie Środkowej, czyli Przebudowa łodzi na pełnym morzu, Warszawa 1994.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

Granat M., Konstytucyjne zasady ustroju, (red. W. Skrzydło), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2008

Granat M., Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2003.

Granat M., Sądownictwo konstytucyjne, Warszawa 2018 (tom I), Warszawa 2019 (tom 2).

Grzybowski M., Podstawowe zasady ustrojowe, (red. M. Grzybowski), Prawo Konstytucyjne, Białystok 2008.

Krastew I., Demokracja nieufnych, Warszawa 2013.

Krastew I., Holmes S., Światło, które zgasło, Warszawa 2019.

Ludwikowska A., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, Toruń 2002.

Mounk Y., Lud kontra demokracja. Dlaczego nasza wolność jest w niebezpieczeństwie i jak ją ocalić, Warszawa: Biblioteka Kultury Politycznej, 2019.

Pomiędzy demokracją, a autorytaryzmem, red. J. Wojnicki, J. Zaleśny, Warszawa 2018.

Rousseau D., Sądownictwo konstytucyjne w Europie, Warszawa 1999.

Sadurski W., Polski kryzys konstytucyjny, Łódź 2020.

Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej: perspektywa politologiczno-prawna (red. M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk), Katowice 2015.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2013.

Szymanek J, Tradycje konstytucyjne. Szkice o roli ustawy zasadniczej w społeczeństwie demokratycznym. Warszawa, 2006.

Witkowski Z., Wybrane zasady ustroju Rzeczypospolitej, (red. Z. Witkowski), Prawo konstytucyjne, Toruń 2013.

Wojtaszczyk K.A. : Kompendium wiedzy o państwie współczesnym. Warszawa 1996.

DZIEMIDOK-OLSZEWSKA B. : Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich. Lublin 2012.

GEBERTHNER S.: Parlamentarne i prezydenckie systemy rządów (porównawcza analiza politologiczna). „Państwo i Prawo” 1994.

GLAJCAR R.: Reżim parlamentarny – próba charakterystyki. W: Systemy rządów w perspektywie porównawczej. Red. J. SZYMANEK. Warszawa 2014.

Kuczyńska A. : Francja V Republiki i jej koabitacje (1986–1988, 1993–1995, 1997–2002). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Małajny R. : Amerykański prezydencjalizm. Warszawa 2012.

MYSIAK E., System polityczny Konfederacji Szwajcarskiej. Kraków 2014.

Wojtyczek K., Sądownictwo konstytucyjne w Polsce: wybrane zagadnienia, Warszawa 2013.

Wołek A., Demokracja nieformalna: konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w Europie Środkowej po 1989 roku, Warszawa 2004.

Wołpiuk W. J., Pojęcie zasad ustroju politycznego państwa w Konstytucji z 1997 roku i próba określenia ich katalogu., (red. J. Kuciński, W.J. Wołpiuk), Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012.

Zmierzch demokracji liberalnej?, red. Wojtaszczyk K.A., Stawarz P., Wiśniewska-Grzelak J., Warszawa: ASPRA-JR, 2018.

Zwierzchowski, Sądownictwo konstytucyjne, Białystok 1994.

Zakres tematów:

1) Pojęcie, sposoby definiowania oraz cechy państwa (nazwa, składniki konstytutywne państwa, suwerenność, przymus państwa etc.)

2) Koncepcje pochodzenia państwa (od starożytności po dzień dzisiejszy)

3) Istota państwa

4) Typy i formy państwa (m.in. pojęcie typu państwa, państwo kapitalistyczne a państwo socjalistyczne)

5) Socjalizm

6) Przemiany w dziejach państwa (rewolucja, reforma, transformacja)

7) Funkcje państwa (pojęcie, analiza oraz metody i techniki badawcze, klasyfikacja funkcji państwa)

8) Zasady demokratycznego państwa prawa

9) Proces demokratyzacji i jego etapy (erozja reżimu niedemokratycznego, tranzycja, konsolidacja demokracji)

10) Demokracja nieliberalna

11) Modele relacji między organami władzy

12) Konstytucja

13) Sądownictwo konstytucyjne

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja moderowana, analiza zagadnień dotyczących problematyki państwa współczesnego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest po zakończeniu wykładów i preprowadzeniu egzaminu pisemnego.

Uwagi:

2 semestr, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.