Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie literackie w wychowaniu i edukacji W6-PP-SM-KL
semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kształcenie literackie w wychowaniu i edukacji W6-PP-SM-KL
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 16:45 - 17:30
sala zajęcia zdalne
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Izabela Łuc
Literatura:

Adamczykowa Z., Literatura dziecięca. Funkcje – Kategorie – Gatunki, Warszawa 2004.

Baluch A., Archetypy literatury dziecięcej, Wrocław 1993.

Baluch A., Ceremonie literackie, a więc obrazy, zabawy i wzorce w literaturze dla dzieci, Kraków 1998.

Baśń i dziecko, red. H. Skrobiszewska, Warszawa 1978.

Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa 2010.

Cieślikowski J., Antologia poezji dziecięcej, Wrocław 1980.

Cieślikowski J., Literatura osobna, Warszawa 1985.

Lenartowska K., Świętek W., Lektura w klasach I-III, Warszawa 1987

Lenartowska K., Świętek W., Praca z tekstem w klasach I-III, Warszawa 1982

Papuzińska J., Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką. Warszawa 1980

Papuzińska J., Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa 1996.

Poezja dla dzieci. Antologia form i tematów, oprac. R. Waksmund, Wrocław 1987.

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław 2002.

Sto lat baśni polskiej, red. G. Leszczyński, Warszawa 1995.

Tyszkowa M., Baśń i jej recepcja z punktu widzenia psychologii rozwojowej, „Psychologia Wychowawcza”1978, nr 4.

Waksmund, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wrocław 2000.

Ziółkowska-Sobecka M., Hans Christian Andersen. Portrety autorów lektur szkolnych, Warszawa 2001.

Zakres tematów:

1. Czym jest kształcenie literackie w wychowaniu i edukacji?

2. Zabawy w poezję, zabawy z poezją

3. Proza nigdy nie jest nudna, kiedy twórczo ją omówimy

4. Metody pracy z lekturą szkolną

5. Problemy dzieci można rozwiązać dzięki tekstom literackim

6. Poznanie i rozpoznanie świata dzięki literaturze

7. Dziecko w świecie literackich wartości

8. Twórcze walory literatury

9. Jak być kreatywnym nauczycielem?

10. Środki językowe w tekście – ich znaczenie i funkcje

Metody dydaktyczne:

metoda asymilacji wiedzy

metoda problemowa i waloryzacyjna

gry dydaktyczne

Projekt

Prezentacja

Analiza i interpretacja tekstu

metaplan

Burza mózgów

Przekład intersemiotyczny

Metody i kryteria oceniania:

1. Przygotowanie przez studenta (w formie pisemnej): a) dwóch indywidualnych projektów zajęć na wskazany przez prowadzącego temat z wykorzystaniem wskazanej literatury; b) jednego projektu zbiorowego (grupa dwuosobowa)

2. Czynny udział w dyskusji na temat przygotowanych przez studentów propozycji zajęć (scenariuszy)

3. Przygotowanie się do zajęć w postaci dyskusji na temat wskazanej uprzednio przez prowadzącego literatury do przestudiowania

Spełnienie 3 warunków- ocena bardzo dobra; tylko 1 (obowiązkowy) - ocena dostateczna; dwóch - ocena dobra

Oceniając projekt indywidualny i grupowy, w którym uczestniczy student, bierze się pod uwagę następujące kryteria: 1) zgodność wyboru tekst literackiego do realizowanych treści programowych i zaprezentowanie celu zajęć (ma być też w sposób przystępny zaprezentowany dzieciom) ; 2) wyeksponowanie funkcjonalności edukacyjnej tekstu; 3) kreatywność studenta związana ze sposobem realizacji zajęć oraz wyborem atrakcyjnych dla dziecka metod aktywizujących; 4) student ma prawo zmodyfikować przygotowany i zaprezentowany uprzednio projekt, kierując się wskazówkami prowadzącego, tym samym ma możliwość poprawy oceny

Uwagi:

forma zdalna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.