Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy W3-PE-MJN-PPiW-Jo2
semestr letni 2021/2022
lektorat, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język obcy W3-PE-MJN-PPiW-Jo2
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
lektorat (Lekt), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-07-03 08:00 : 11:15 sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego
2022-07-10 08:00 : 11:15 sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego
2022-07-17 08:00 : 11:15 sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego
2022-07-24 08:00 : 11:15 sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego
2022-07-31 08:00 : 11:15 sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Iwona Mrozińska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Podręcznik: Oxenden, C; Latham-Koenig, C; Lambert,J, Seligson, Paul (2019). English File Fourth Edition

Literatura uzupełniająca:

1. Murphy, R (2013). Essential grammar in use, Cambridge University Press.

2. Matasek, M (1996). Gramatyka I słownictwo angielskie w ćwiczeniach, Altravox Press.

3. Swan, M; Walter, C (2011). Oxford English Grammar Course Basic, Oxford University Press.

Dodatkowe materiały leksykalne i gramatyczne w dedykowanym zespole w MS Teams

Niektóre źródła internetowe:

- http://podcasts.ox.ac.uk

- http://www.bbc.co.uk

- http://www.agendaweb.org/videos/videos-english.html

- http://www.english-4u.de/grammar_exercises.htm

- http://www.ted.com/

Zakres tematów:

Nabywanie i doskonalenie komunikacyjnych kompetencji językowych w działaniach w obszarze tematycznym: podróżowanie i wakacje, życie codzienne, historie z przeszłości, podróżowanie i formy transportu, poruszanie się po lotnisku.

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział w formach interakcji, pracę opartą

na współpracy i wspólną pracę w grupie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej prowadzone

w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy,

z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (40 godzin) obejmuje pracę

z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami

i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej. W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne (na przykład: wypowiedź związana z obszarem tematycznym zajęć).

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat na uczelnianej platformie i/lub wyodrębnionej przestrzeni wirtualnej aplikacji MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 1 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen

z poszczególnych składowych weryfikacji:

1) użycie języka (min. 1 test obejmujący leksykę, gramatykę i komunikację),

2) recepcja (min. 1 test obejmujący rozumienie tekstu słuchanego i pisanego),

3) pisemna produkcja,

Zaliczenie każdej ze składowych weryfikacji 1 - 3 na ocenę co najmniej dostateczną jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Decyzję o konieczności poprawy innych form weryfikacji podejmuje prowadzący zajęcia.

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

W trybie nauczania zdalnego student zobowiązany jest do dysponowania sprzętem zapewniającym bezpośrednią interakcję audio-wideo lub audio z prowadzącym i pomiędzy uczestnikami zajęć w czasie rzeczywistym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.