Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawno-społeczne uwarunkowania procesu resocjalizacji i socjoterapii W6-PE-SR-S1-PSU
semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Prawno-społeczne uwarunkowania procesu resocjalizacji i socjoterapii W6-PE-SR-S1-PSU
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 16:30 - 17:15
sala zajęcia zdalne
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Danuta Kurzyna-Chmiel
Literatura:

Wybrane fragmenty ustaw:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r., Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.).

Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego z dnia 7 września 2007 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., Nr 142, poz. 960 z późn. zm.).

Książki:

Małgorzata Kuć, Prawne podstawy resocjalizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

Bronisław Urban, Jan M. Stanik (red.), Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, t. I i II, Wydawnictwo naukowe PWN i Wyższa szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa 2008.

Lech Gardocki, Prawo karne, wydanie 17, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

Marek Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, 3. wydanie, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Stanisław Waltoś, Piotr Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, wyd. XI, Wydawnictwo LexisNexis, 2013.

Małgorzata Kuć, Małgorzata Gałązka, Prawo karne wykonawcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

Stefan Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 4. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.

Barbara Stańdo – Kawecka, Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Tadeusz Bojarski, Edward Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, wydanie 3, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.

Zakres tematów:

Geneza i rozwój systemów wykonania kary pozbawienia wolności.

Nieletni wobec prawa.

Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Prawne podstawy resocjalizacji osób skazanych. Wykonywanie kary Pozbawienia wolności i jej indywidualizacja.

Środki wychowawcze, poprawcze, lecznicze.

Rodzaje i typy zakładów karnych.

Prawa i obowiązki skazanych oraz główne środki oddziaływania penitencjarnego.

Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy. Udział społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i pomoc w społecznej readaptacji skazanych.

Podstawowe pojęcia (np. nieletni, wina, kara, zakład karny...).

Metody dydaktyczne:

Omawianie i analiza rozwiązań prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe 3 pytania. Na zaliczenie konieczność udzielenia poprawnych odpowiedzi na 80 procent pytań.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.