Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia- warsztaty W6-EPPS-S2-PSYW
semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychologia- warsztaty W6-EPPS-S2-PSYW
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala zajęcia zdalne
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Szymon Godawa
Literatura:

1. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., (1997) Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

2. Brzezińska A. I., Appelt K., Ziółkowska B., (2016) Psychologia rozwoju człowieka, Sopot, Wydawnictwo GWP.

3. Hamer H., (2005) Psychologia społeczna, Warszawa, Wydawnictwo Difin.

4. Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2-3, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2020

5. Kendall P. C., (2004) Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk, GWP. 3. Dudek B., (2003) Zaburzenie po stresie traumatycznym, Gdańsk, GWP.

6. Mika S., (1998) Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

7. Podstawowe zasady porozumiewania się z ludźmi i inne wybrane materiały ze strony bezpiecznaszkola.men.gov.pl https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materialy-dydaktyczne/materialy-10/

Literatura uzupełniająca:

1. Aronson E., (2001) Człowiek – istota społeczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Carr A., (2004) Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania, Gdańsk, GWP.

3. Czabała J. Cz., Zasępa E., (red.) (2006) Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji, Warszawa, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

4. Dembo, M., (1997) Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

5. Goleman D., Inteligencja emocjonalna. Media Rodzina of Poznań, Poznań 1997.

6. Grzegorzewska I., Cierpiałowska L., Borkowska (red.) A. (2020) Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, SA

7. Józefik B., (red.) (2011) Anoreksja i bulimia psychiczna: rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się, Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zakres tematów:

1. Eksplorowanie edukacyjnych potrzeb i zainteresowań słuchaczy, samopoznanie

2. Stres i radzenie sobie z nim

3. Zachowania społeczne i ich uwarunkowania, sytuacja interpersonalna, empatia, reguły współdziałania,

4. Procesy komunikowania się, bariery w komunikowaniu się, porozumiewanie się ludzi w instytucjach

5. Zachowania asertywne, agresywne i uległe, postawy, stereotypy, uprzedzenia

6. Style komunikowania się uczniów i nauczyciela, bariery w komunikowaniu się w klasie, porozumiewanie się emocjonalne w klasie, porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych

7. Różne formy komunikacji - autoprezentacja, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie, komunikacja niewerbalna,

8. Media i ich wpływ wychowawczy, zagrożenia i ich rola pozytywna (np. Szanse i możliwości)?

9. Proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości

10. Rozwój wybranych funkcji psychicznych (poznawczych, emocjonalno-społecznych), rozwój i kształtowanie osobowości,

11. Rozwój w kontekście wychowania, teorie integralnego rozwoju ucznia, norma rozwojowa, dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów,

12. Zaburzenia zachowania, zaburzenia w rozwoju podstawowych procesów psychicznych. Zagadnienia: lęku, nieśmiałości i nadpobudliwości,

13. Zagadnienia szczególnych uzdolnień, rozpoznawania ich i rozwijania.

14. Dojrzewanie/dorastanie - krystalizowania się tożsamości, dorosłości, identyfikacji z nowymi rolami społecznymi, kształtowanie się stylu życia. Zaburzenia funkcjonowania w okresie dorastania

Metody dydaktyczne:

dyskusja, pogadanka, opis, praca z tekstem; pokaz, pomiar; burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

90% obecności na zajęciach, aktywny udział, przygotowanie konspektu z wybranego obszaru dziedziny.

Kryteria oceny:

bardzo dobry (bdb) -osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty ≥ 91 %

dobry plus (db plus) - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami 81-90%

dobry (db) - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów 71-80 %

dostateczny plus (dst plus) - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami 61-70 %

dostateczny (dst)- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami 51-60 %

niedostateczny (ndst) brak osiągnięcia zakładanych efek-tów kształcenia ≤ 50 %

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.