Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia kultury i sztuki W6-GR-SM-WZKS2
semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wybrane zagadnienia kultury i sztuki W6-GR-SM-WZKS2
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 10:30 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Bielska 62 jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 10:30
sala zajęcia zdalne
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Mirosława Pindór
Literatura:

Boć J. Miodek J. (konsultacja filologiczna), Jak pisać pracę magisterską, wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2003 (wyd.4,popr.); [sygn.35626-7].

Bralczyk J., Jak mówić żeby nas słuchano?

https://www.youtube.com/watch?v=TG4ZAGnlPOY

CreswellJ.W. , Projektowanie badań naukowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Gajda S., Styl naukowy (w:) Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo UMSC, Lublin 2010, s. 173-189; [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 97200].

Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Wydaw. KUL, Lublin 2005; [sygn. BG 343826].

Heller M., Jak być uczonym?, Copernicus Center Press Sp. z o.o., Kraków 2017.

Kamiński S., Nauka i metoda : pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Wydaw. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1992; [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 71556].

Maćkiewicz J. , Jak pisać teksty naukowe?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995; [sygn.G161028].

Miodek J., "O sztuce rozmowy".

https://www.youtube.com/watch?v=lNMOCfRSzF4.

Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie[Biblioteka Cyfrowa UŚ], red. D. Kubinowski, M. Nowak, Wyd. Impuls, Kraków 2006. [Biblioteka Cyfrowa UŚ http://bc.bg.us.edu.pl/publication/4188 ].

Mikołajczak S., Składnia tekstów naukowych. Dyscypliny humanistyczne, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 1990; [sygn.N351/40].].

Rachwałowa M., Słownictwo tekstów naukowych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich- Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1986; [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 64956].

Solik R., Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 1999. [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 79010].

Szuścik U., Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019

Wąchocka E., Współczesne metody badań teatralnych, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2003; Oddział Biblioteki UŚ w Cieszynie, sygn. 12788/1br-12788/3br].

Weiner J., Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster, Skrypty Uczelniane 667, UJ, Kraków 1992; Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 11386 br].

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wydaw. Żak, Warszawa1995; [Oddział Biblioteki UŚ w Cieszynie, sygn. 34688/1p - 34688/6p].

Netografia: http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/

https://sjp.pwn.

Zakres tematów:

Problematyka wykładów obejmuje:

• elementarną wiedzę z podstaw nauk humanistycznych i nauk społecznych i nauk o sztuce (zgodnie ze współcześnie przyjętą klasyfikacją nauk)

• podstawowe kwestie z zakresu metodologii pracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem metodologii nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk o sztuce

• poznanie strategii badawczych obowiązujących współcześnie w naukach humanistycznych, naukach społecznych i naukach o sztuce

• komunikacja ustna i komunikacja pisana; zachowania etykietalne w kontaktach publicznych

• rola środków niewerbalnych w procesie komunikacji

• poznanie mechanizmów komunikacji naukowej i językowych wykładników stylu naukowego

• wdrażanie w samodzielną lekturę tekstów naukowych, stanowiących efekt badań podejmowanych w obszarach nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk o sztuce

• wyposażanie w umiejętność poddawania tekstów naukowych z obszaru nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk o sztuce pogłębionej analizie i refleksji krytycznej

• poznanie podstawowych metod i technik realizacji prac badawczych z obszaru nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk o sztuce

• style funkcjonalne języka i normy stylistyczne

• poznanie różnorodnych gatunków tekstu naukowego,

• poznanie elementów warsztatu dotyczącego pisania tekstów naukowych,

• wyposażenie w umiejętność przygotowania prac pisemnych o charakterze naukowym w obszarze rożnych dziedzin kultury, związków edukacji i kultury, praktyk kulturowych

• autoprezentację i wystąpienia publiczne.

Metody dydaktyczne:

metody podające – objaśnienie i/lub wyjaśnienie;

metody problemowe –metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna,

nagrania audialne

zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy MS Teams

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z otwartą książką.

Wymagania merytoryczne: umiejętność rekonstrukcji toku myślenia autora, wyodrębnienia i przedstawienia zasadniczych tez czytanych tekstów, umiejętność krytycznej ich analizy, umiejętność prezentowania na piśmie w sposób poprawny i komunikatywny.

Kryteria oceny: zrozumienie przedstawianego tekstu, trafne uchwycenie konstrukcji wynikającej z toku myślenia autora, trafność i kompletność wskazanych tez tekstu, forma relacji logiczna i komunikatywna, poprawność językowa wypowiedzi.

Przebieg procesu weryfikacji: studentki/studenci, w oparciu o dany tekst przedstawiają w formie wypowiedzi pisemnej główne jego tezy, krytyczną ich analizę i odniesienia do praktyki.

Informacje dodatkowe: egzamin grupowy, pisemny, czas trwania 45 minut

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.