Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy medialne na świecie W3-DK-N1-SMS19
semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Systemy medialne na świecie W3-DK-N1-SMS19
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 18:10
sala 212
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Karolina Polińska
Literatura:

- J. Adamowski, Narodziny czwartej władzy. Geneza i rozwój brytyjskiego systemu medialnego, Warszwa 2005,

- J. Adamowski, Wybrane zagraniczne systemy medialne, W-wa 2012,

- B. Borowik, E. Kirwiel, The Media System in the Russian Federation. Selected issues, „Wschód Europy”, vol. 4, 1 /2018,

- M. Chacińska, Miejsce programów kulturalnych jako elementu misji norweskiej telewizji publicznej NRK na przykładzie analizy oferty programowej z roku 2009, „Studia Humanistyczne AGH”, nr 10/1/2011,

- B. Dobek-Ostrowska, Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, Wrocław 2007,

- B. Dobek-Ostrowska, Studia z teorii komunikowania masowego, Wrocław 1999,

- T. Flew, Media globalne, wyd. UJ, Kraków 2010,

- K. Gajlewicz, Niepopularna prasa popularna, czyli sytuacja ogólnokrajowej prasy brukowej we Francji, Studia Medioznawcze, Nr 1(40) 2010 rok, s.92-104

- K. Gajlewicz, Prezydentura Sarkozy’ego czyli rupture we francuskich środkach przekazu, „Studia Medioznawcze”, Nr 4(39)/2009 rok, s. 83-87,

- K. Gajlewicz-Korab, Realna pomoc czy próba upolitycznienia? Subwencjonowanie francuskich dzienników ogólnokrajowych, Studia Medioznawcze, Nr 1(44) 2011 rok, s.148155

- K. Gajlewicz, Współczesna prasa codzienna we Francji i jej problemy, „Studia Medioznawcze”, Nr 2(37)/2009 rok, s. 82-104

- B. Golka, System medialny Francji, Warszawa 2001,

- D. Gorgosz, Trudna rosyjska droga do niezależnych mediów, „Zeszyty Naukowe KUL”, nr 57/2014,

- A. Jaskiernia, Dziennikarstwo w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej – stan dyskusji, „Studia Medioznawcze”, nr 4/2012,

- A. Jaskiernia, Od The Washington Post do The Huffington Post. Analiza zmian w korzystaniu z mediów informacyjnych w USA, „Studia Medioznawcze”, nr 3/2011,

- A. Jaskiernia, Od telewizji masowej do Netflixa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej, Warszawa 2016,

- J. Olędzki. Komunikowanie w świecie, Warszawa 2001,

- B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002,

- R. Sajna, Media w Hispanoameryce w perspektywie komunikowania globalnego, Bydgoszcz 2013,

- E. Stasiak-Jazukiewicz, Zmiana paradygmatu? Niemiecki system medialny, Warszawa 2013,

- L. Pokrzycka, Rynek medialny i kształcenie dziennikarzy w Norwegii, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 4/2018,

- Systemy medialne państw Unii Europejskiej, A. Matykiewicz-Włodarska, M. Ślufińska (red.), Toruń 2016,

- Systemy medialne w XXI wieku, J. Adamowski i A. Jaskiernia (red.), W-wa 2001,

- Mało znane systemy medialne, Z. Oniszczuk, M. Gierula (red.), Sosnowiec 2007,

- Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, B. Dobek-Ostrowska (red.), Wrocław 2007,

- A. Trolese, System medialny Włoch, Wrocław 2016,

- P. Zariczny, Współczesne niemieckie media drukowane – wybrane aspekty, „Kultura i Edukacja” nr 2/2013.

Zakres tematów:

Zakres tematów zajęć:

1. Światowe agencje informacyjne (Associated Press, Thomson Reuters, Agence France Presse, TASS) ich status prawny, struktura organizacyjna i wielkość, oferta, rys historyczny i aktualna pozycja w światowym komunikowaniu

2. Globalne sieci telewizyjne (CNN, Euronews, BBC World News) i międzynarodowe rozgłośnie radiowe (Voice of America, BBC World News, Gołos Rosiji, Radio Beijing, Radio France Internationale, Deutsche Welle). Ich miejsce i znaczenie w światowym i europejskim komunikowaniu masowym.

3. Media masowe w Stanach Zjednoczonych. Historyczne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne, prawne i polityczne determinanty ich funkcjonowania.

4. Prasa i media elektroniczne w USA. Charakterystyczne cechy rynku dzienników (dominacja dzienników lokalnych i stanowych, niewielka ilość dzienników o ogólnokrajowym zasięgu i prestiżu) i czasopism (wielość tytułów i grup typologicznych). Struktura i znaczenie prywatnych oraz publicznych stacji radiowych i telewizyjnych, pozycja internetu i nowych mediów amerykańskim komunikowaniu masowym.

5. Media masowe w Wielkiej Brytanii – historyczne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne, prawne i polityczne uwarunkowania brytyjskiego systemu medialnego. Brytyjskie wzory relacji między mediami masowymi a sferą polityki i gospodarki.

6. Prasa i media elektroniczne w Wielkiej Brytanii. Specyfika rynku dzienników (trzy główne grupy dzienników ogólnokrajowych) i czasopism (brak typowych tygodników społeczno-politycznych, rola pism muzycznych itp.) - rywalizacja na rynku radia i telewizji oraz internetu.

7. Historyczne determinanty niemieckiego systemu medialnego, wynikające z konsekwencji II wojny światowej. Charakterystyczne cechy współczesnego systemu medialnego w RFN.

8. Prasa i media elektroniczne w Republice Federalnej. Specyfika rynku dzienników (dominacja dzienników lokalnych i regionalnych, rola mutacji, niewielka liczba dzienników ponadregionalnych) i czasopism (wielość tytułów i grup typologicznych). Dualny charakter niemieckiej radiofonii i telewizji.

9. Powojenne przeobrażenia we francuskich mediach (polityczna polaryzacja prasy, upaństwowienie radiofonii i telewizji, statuty przedsiębiorstw medialnych). Charakterystyczne cechy współczesnego systemu medialnego we Francji.

10. Prasa i media elektroniczne we Francji. Specyfika rynku dzienników (polityczne sympatie dzienników ogólnokrajowych, silna pozycja dzienników regionalnych, spadek czytelnictwa). Rynkowa przewaga prywatnej telewizji i radiofonii nad nadawcami publicznymi.

11. Przeobrażenia w rosyjskich mediach masowych po upadku Związku Radzieckiego (spadek czytelnictwa prasy i jej ekonomiczny kryzys, nowe ustawodawstwo medialne, niekonsekwentne zmiany w rosyjskim radiu i telewizji, gwarantujące dominację kontrolowanej przez państwo radiofonii i telewizji).

12. Polityzacja mediów we Włoszech. Polaryzacja na rynku prasy i telewizji.

13. Media w krajach skandynawskich - główne cechy rynków, kultura polityczna społeczeństw.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- metoda „burzy mózgów”.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się: aktywność na zajęciach, prezentacja (dla chętnych) oraz kolokwium końcowe.

Uwagi:

6 semestr, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.