Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [13-GR-SM-SM2] semestr letni 2021/2022
seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [13-GR-SM-SM2]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ryszard Solik
Literatura:

uwarunkowana podejmowaną przez studenta problematyką

W zakresie problematyki metodologicznej proponowane są opcjonalnie

następujące publikacje:

A. D’Alleva: Metody i teorie historii sztuki. Kraków 2008.

E. Gombrich: W poszukiwaniu historii kultury. Przeł. A. Dębnicki. W: Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce. Red. J. Białostocki. Warszawa 1976.

H. G. Gadamer: Aktualność piękna. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1993.

J. Kmita: Kultura jako rzeczywistość myślowa. W: Teoria kultury a badania nad zjawiskami artystycznymi. Warszawa 1983.

J. Margolis: Czym, w gruncie rzeczy, jest dzieło sztuki. Kraków 2004.

Z. Mitosek: Teorie badań literackich. Warszawa 1988.

E. Panofsky: Ikonografia i ikonologia. Przeł. K. Kamińska.W: Studia z historii sztuki. Warszawa 1971.

K. Rosner: Hermeneutyka jako krytyka kultury. Warszawa 1991.

R. Solik: Pejzaże sztuki, konteksty sztuki. Cieszyn 2006.

R. Solik: Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego. Katowice 2012.

J. Białostocki: Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką. W: Pięć wieków myśli o sztuce. Warszawa 1976.

Zakres tematów:

Wiąże się ściśle z kierunkiem studiów oraz wybranym przez studenta i zaakceptowanym przez prowadzącego zakresem problemowym, korespondującym z dyplomem artystycznym.

Metody dydaktyczne:

Zróżnicowane metody obejmują: omówienia, korekty, analizę zagadnień przygotowywanych przez studentów, pracę nad tekstami i źródłami. Studenci ponadto opracowują wybrane zagadnienia w formie pisemnej oraz uczestniczą w dyskusji nad nimi.

W systemie pracy online (sytuacja pandemiczna) zajęcia odbywają się na platformie Microsoft Teams zgodnie z harmonogramem, w formie konsultacji i dyskusji. Na tej platformie także studenci przesyłają wszelkie pliki do korekty.

Metody i kryteria oceniania:

Uwzględniając efekty kształcenia przedmiotu pod uwagę będą brane następujące kryteria oceny:

- aktywność i uczestnictwo studenta w zajęciach (konsultacjach)

- świadomość problematyki w zakresie podejmowanego tematu

- ocena spójności struktury pracy

- merytoryczność propozycji oraz strona językowa

- umiejętność redagowania pracy pisemnych z uwzględnieniem przypisów, bibliografii, spisu treści

Warunkiem zaliczenia ostatniego semestru seminarium jest złożenie i zatwierdzenie pracy magisterskiej w systemie APD.

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia ostatniego semestru seminarium jest złożenie i zatwierdzenie pracy magisterskiej w systemie APD.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)