Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej W6-AE-S1-3TPASK
semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoretyczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej W6-AE-S1-3TPASK
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 12:15
sala zajęcia zdalne
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Jolanta Skutnik
Literatura:

Literatura podstawowa :

J e d l e w s k a B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych. Lublin 1999.

K a r g u l J., Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury. Historia, idee, praktyki. Podręcznik akademicki. Warszawa 2013.

K o p c z y ń s k a M. , Animacja społeczno-kulturalna. Warszawa 1993.

literatura uzupełniająca do konsultacji po realizacji zajęć wykładowych będzie dodawana sukcesywnie, wraz ze zmianą tematyki zajęć, do katalogu: "materiały z zajęć" na platformie Teams (w wersji PDF i w postaci skanów)

Zakres tematów:

Treści wykładów podzielone są na dwie grupy zagadnień, w tym:

1.animacja społeczno-kulturalna - zagadnienia podstawowe:

• podstawowe pojęcia i definicje;

• funkcje i cele oddziaływań animacyjnych;

• koncepcje animacji społeczno- kulturalnej na tle zmieniających się warunków cywilizacyjno-kulturowych

• cele animacji społeczno-kulturalnej

2. mała grupa społeczna jako środowisko pracy animatora społeczno-kulturalnego:

• sposoby definiowania małej grupy społecznej;

• kategorie i sposoby kształtowania się więzi społecznych, grup i wspólnot;

• cele tworzenia małej struktury społecznej;

• pojęcie dynamiki życia grupowego z etapami rozwoju

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy z ilustracją multimedialną.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja treści prezentowanych w ramach wykładu realizowana jest dwoma drogami:

1. w ramach oceny ciągłej pisemnych wypowiedzi uwzględniających wskazane przez prowadzącego wykład zagadnienie, lub

2. poprzez przygotowanie egzaminacyjnej pracy po ukończeniu całego kursu ( w formie kolokwium, w ustalonym terminie ).

W przypadku pierwszego wyboru, student:

• na początku zajęć deklaruje wybór formy zaliczenia;

• zalicza wszystkie zadania cząstkowe (w tym wymagające weryfikacji);

• przygotowuje zaliczeniowe zadania cząstkowe w terminie ściśle wyznaczonym przez prowadzącego;

• uczestniczy w rozmowie podsumowującej zakres opracowanych treści na koniec semestru.

W przypadku drugiego wyboru (dokonanego na początku zajęć) student przygotowuje pracę pisemną, jako odpowiedź na przygotowane przez prowadzącego zajęcia zagadnienie, w formie kolokwium pisemnego , w terminie ustalonym wspólnie z grupą. Niezliczoną pracę pisemną ( w pierwszym terminie) można poprawić w formie ustnej.

Uwagi:

prof. Skutnik

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.