Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy W6-PGAN-S2-JO
semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język obcy W6-PGAN-S2-JO
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala zajęcia zdalne
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Maria Stec
Literatura:

Literatura obowiązkowa - nie dotyczy

Literatura uzupełnijąca -

Jordan, R.R. English for Academic Purposes. CUP.

Gangwer, T. Visual impact, visual Teaching. Corwin press.

Kress, G., van Leeuwen, T. Reading Images, the grammar of visual design. Routledge.

Mac Lean U., Ratajczak P. Słownik tematyczny języka angielskiego, Zielona Góra 1999, Kanion

Serafini, F. reading the Visual. An Introduction to Teaching Multimodal Literacy

Zakres tematów:

Visual history of humanity

ESP glossary for VR design

Reading visuals

Visual literacy in theory and practice

Colour illusions

Multi-modality or Multimodality

Neuroaesthetics

Metody dydaktyczne:

Praca online, Kurs na platformie Moodle. Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, case study)

Liczba pracy własnej studenta - 30 godzin

Praca ze słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog). Przygotowywanie do egzaminu/zaliczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Kurs Moodle. Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Uwagi:

ESP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.