Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PR polityczne [W3-DP-S1-PRP20] semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: PR polityczne [W3-DP-S1-PRP20]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:45 - 15:15
sala 207
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Robert Rajczyk
Literatura:

Adamczyk J., Gugnin A., Gugnina T.: Zarządzanie marketingiem politycznym, Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, Rzeszów 2005.

Black S . : Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1 997.

Budzyński W.: Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, "Po­ ltext", Warszawa 1998.

Cwalina W., Falkowski A.: Marketing polityczny. Perspektywa psy­ chologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Dobek - Ostrowska B.: Media masowe i aktorzy polityczni w świe­ tle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wydawnictwo Uni­ wersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

Giereło K.: Wizerunek polityka, [w:] "Public relations w teorii i praktyce", pod red. B. Ociepki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wro­ cławskiego, Wrocław 2002.

Grunig J.E., Hunt T.: Managing Public Relations, Holt Rinehart and Winston, New York 1984.

Janik - Wiszniowska M . : Promocja i reklama polityczna, [w:] "Mar­ keting polityczny w teorii i praktyce", pod red. A. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wro­ cław 2002.

Kraus S., Davis D.: Political Debates, [w:] "Handbook of Political Communication", pod red. D. Nimmo i K. Sanders, Sage, Beverly Hills 1981.

Mazur M.: Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenc­ kich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, PWN, Warszawa 2004.

McNair B.: Wprowadzenie do komunikowania politycznego, Wy­ dawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 1998.

Michalczyk S.: Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2005.

Newman B.: The Mass Marketing of Po1itics. Dernocracy in an Age of Manufactures Images, Sage, London 1999.

Pankowski K.: Wpływ debat telewizyjnych na preferencje i zacho­ wania wyborcze, [w:] "Prognozy i wybory. Polska demokracja '95", pod red. L. Kolarskiej - Babińskiej i R. Markowskiego, Warszawa

1997.

Paszkiewicz K. A.: Public relations w polityce, [w:] "Marketing poli­ tyczny w teorii i praktyce", pod red. A. W. Jabłońskiego i L. Sobko­ wiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002. Ulicka G.: Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu pu­ blicznym państw demokratycznych, [w:] "Trudna sztuka polityki. Szanse, ryzyko, błąd", pod red. T. Klementowicza, Studia Politolo­ giczne Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Elipsa, Warsza­ wa 1996.

Zakres tematów:

podmioty rynku politycznego

zarządzanie wizerunkiem,

zarządzanie mediami,

zarządzanie informacją.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem poniższych metod:

- dyskusja moderowana przez prowadzącego ćwiczenia,

- analizowanie i rozwiązywanie case studies

- debata

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń słuchacze analizują, interpretują i realizują na ocenę, samodzielnie bądź w grupach case studies dotyczące funkcjonowania podmiotów rynku politycznego oraz form ich komunikacji w otoczeniem społecznym.

Uwagi:

ERASMUS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)