Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki międzynarodowe W3-DP-S1-SM21
semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Stosunki międzynarodowe W3-DP-S1-SM21
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:30 - 17:00
sala 241
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 36
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

• Bryc A., Izrael 2020: skazany na potęgę?, Warszawa 2014.

• Bryc A., Rosja w XXI wieku: gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2009.

• Całus K., Kosienkowski M. i in., Naddniestrze. Historia-polityka-gospodarka, Poznań 2014.

• Czachor R., Armenia i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej i politycznej, Instytut Polsko-Rosyjski, Wrocław 2014.

• Wybrane artykuły z czasopism: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, „Przegląd Strategiczny”, „Zeszyty Naukowe WSOWL”.

• Domagała, Interwencjonizm humanitarny NATO, Bydgoszcz 2014.

• Kościewicz D., Kulturowe uwarunkowania państwa dobrobytu w Szwecji – wybrane zagadnienia, „Społeczeństwo i Ekonomia” 2014, nr 1.

• Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

• Łoś R, Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

• Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

• Okraska T (red.), Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, Katowice 2014.

• Przybylska-Maszner B. (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014.

• Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

• Teska J. (red.), MENA źródłem szans i zagrożeń bezpieczeństwa, Gdynia 2012.

• Zdulski K., Czulda R., Bania R. (red.), Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA), Łódź 2016.

Zakres tematów:

- Zajęcia organizacyjne

- Mocarstwowość, bezpieczeństwo, polityka zagraniczna – aspekty teoretyczne

- Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii

- Polityka zagraniczna Francji

- Polityka Szwecji - wybrane aspekty

- Polityka zagraniczna Niemiec

- Kryzysy i konflikty w Europie – debata oksfordzka

- Polityka zagraniczna i wewnętrzna Federacji Rosyjskiej

- Państwa de facto w stosunkach międzynarodowych cz. 1

- Państwa de facto w stosunkach międzynarodowych cz. 2

- Polityka zagraniczna Iranu

- Polityka zagraniczna Izraela

- Interwencje humanitarne w stosunkach międzynarodowych

- Kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

- analiza danych empirycznych w prowadzonych zajęciach dydaktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu,

- regularne zapoznanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach,

- przygotowanie wystąpień ustnych,

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

- przygotowanie wypowiedzi pisemnych (opcjonalnie)

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do ćwiczeń, systematycznego udziału w zajęciach (nieobecności muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej; studenci mają do wykorzystania 2 nieobecności), przygotowania wypowiedzi pisemnych (opcjonalnie zlecanych przez prowadzącego). Ponadto, niezbędnym warunkiem do otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego (kilkanaście pytań otwartych krótkiej odpowiedzi).

Uwagi:

5 semestr doradztwo polityczne i publiczne stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.