Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria stosunków międzynarodowych [W3-PO-WS-S1-TSM20] semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoria stosunków międzynarodowych [W3-PO-WS-S1-TSM20]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 212
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Emilie Szwajnoch
Literatura:

Literatura obejmuje między innymi następujące pozycje:

1. R. Zięba, S. Bieleń i J. Zając (Red.), "Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych". Warszawa, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, 2015.

2. J. Czaputowicz, "Teorie stosunków międzynarodowych: krytyka i systematyzacja". Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

3. S. Huntington, "Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego". Warszawa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2000.

4. T. Łoś-Nowak, "Stosunki międzynarodowe: teorie, systemy, uczestnicy". Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.

5. H. J. Morgenthau, "Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój". Warszawa, Difin, 2010.

6. J. J. Mearsheimer, "Tragizm polityki mocarstw", Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2019.

7. K. N. Waltz, "Struktura teorii stosunków międzynarodowych". Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.

8. J. S. Nye and R. O. Keohane, "Power and Interdependence: World Politics in Transition".

9. J. Czaja, „Interwencja humanitarna w prawie i polityce międzynarodowej”, w: "Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały", nr 2 (23): 2018.

10. L. Sykulski, "Geopolityka. Skrypt dla początkujących". Częstochowa, Wydawnictwo Naukowe Grategia, 2014

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych

2. Podejście cywilizacyjne

3. Podejście geopolityczne, cz. 1 (ujęcie historyczne + podstawowe pojęcia)

4. Podejście geopolityczne, cz. 2 (ujęcie współczesne + krytyka)

5. Chińskie koncepcje i teorie

6. Debata (realizm vs. liberalizm na podstawie obecnej sytuacji na arenie międzynarodowej)

7. Teoria krytyczna (założenia i przykłady)

8. Postmodernizm i jego wpływ na teorię stosunków międzynarodowych

9. Konstruktywizm i instytucjonalizm w praktyce

10. Sekurytyzacja, cz. 1 (rozwój teorii, krytyka i nurty)

11. Sekurytyzacja, cz. 2 (sekurytyzacja migracji)

12. Debata (podejście pozytywistyczne vs. teoria krytyczna)

13. Podsumowanie cyklu zajęć

14. Kolokwium zaliczeniowe 1

15. Kolokwium zaliczeniowe 2

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne obejmują:

- dyskusję moderowaną,

- analizę problemów natury teoretycznej oraz praktycznej,

- burzę mózgów,

- debatę,

- metody aktywizujące,

- analizę obowiązkowej literatury i źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę mogą składać się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach

- indywidualne przygotowanie do zajęć (znajomość lektury lub źródła podanego przez prowadzącego, kartkówki)

- obecność na zajęciach

- ocena z kolokwium zaliczeniowego

Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w formie pisemnej (lub w odpowiadającej formie cyfrowej w przypadku podchodzenia do kolokwium w trybie zdalnym).

Kryteria oceniania kolokwium:

0-50% niedostateczny (2)

51-60% dostateczny (3)

61-70% dostateczny plus (3,5)

71-80% dobry (4)

81-90% dobry plus (4,5)

91-100% bardzo dobry (5)

W zależności od liczby studentów, kolokwium poprawkowe może odbyć się w formie ustnej.

Uwagi:

2 semestr politologii spec. współczesne stosunki międzynarodowe

Kontakt do prowadzącego: emilie.szwajnoch@us.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)