Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Myśl Polityczna [W3-PO-S1-MPOL20] semestr zimowy 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Myśl Polityczna [W3-PO-S1-MPOL20]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (nieparzyste), 17:15 - 18:45
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 48
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Tomasz Słupik
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008.

2. M. Król, Historia Myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2001.

3. P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu, Kraków 1994.

4. L. Strauss, Sokratejskie pytania, Warszawa 1998.

5. L. Strauss, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010.

6. C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000.

7. Giovanni Reale, Historia filozofii starożytne, T. 1 i 2, Lublin 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. H. Arendt, Kondycja ludzka, Warszawa 2000.

2. W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 2009.

Zakres tematów:

1. Narodziny polityczności w starożytnej Grecji: Sokrates i sofiści.

2. Koncepcja państwa u Platona. Arystotelejskie spojrzenie na politykę.

3. Chrześcijańskie rozumienie polityczności: św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu.

4. Nowe rozumienie polityki u N. Machiavellego.

5. Teoria umowy społecznej u T. Hobbesa i Johna Locke'a.

6. Jan Jakub Rousseau i nowe spojrzenie na naturę polityki.

7. Historia i polityka w ujęciu G. W. F. Hegla.

Metody dydaktyczne:

Wykład. Prezentowanie treści z zakresu przedmiotu przez prowadzącego z możliwością zadawania pytań.

Metody i kryteria oceniania:

Głównym kryterium uzyskania oceny z wykładów będzie egzamin ustny.

Uwagi:

3 semestr Politologia stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)